Oktober 2016
Verzekeringen Allianz en ASR Budgio toegevoegd aan AWI

Sinds kort kunt u in AWI ook producten afsluiten van Allianz en ASR Budgio. Voor Allianz zijn de autoverzekering, de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering opgenomen, voor ASR Budgio alleen de autoverzekering.

Om met de laatste te beginnen, Budgio is een, zoals de naam al aangeeft, prijstechnisch gunstig product, dat ingezet kan worden als er behoefte is aan een zo scherp mogelijk tarief. In ruil daarvoor moet wel het een en ander worden 'ingeleverd': de provisie ligt met 15% onder wat te doen gebruikelijk is en het eigen risico is hoger. 

Ook met de autoverzekering van Allianz is iets bijzonders aan de hand: Deze telt wel mee voor de korting in het Privé Compleet pakket, maar geeft zelf geen korting. Desondanks is het assortiment van Allianz een welkome aanvulling op het productenpalet van Cascade.

Aanpassing voorwaarden London

De voorwaarden van de woonhuisverzekeringen van London zijn gewijzigd. Vanaf nu geldt voor elke schade een aanvullend eigen risico van € 100,-. De wijziging gaat in op het moment dat de polis van de klant geprolongeerd wordt.

Voor stormschades was al een extra eigen risico van toepassing ter hoogte van € 115,-. In de nieuwe situatie heeft de verzekerde voor stormschades nu dus een eigen risico van € 215,-. Met de verhoging volgt London een trend die al enige tijd in de markt waar te nemen is.

Anker Rechtsbijstand wijzigt beleid ten aanzien van aardbevingsschades

Anker Rechtsbijstand heeft richtlijnen afgegeven over hoe men omgaat met claims als gevolg van aardbevingsschade in Groningen. Voortaan is er geen dekking meer voor nieuwe klanten indien deze woonachtig zijn in een specifiek postcodegebied (9300-9999). Anker beargumenteert dat met de stelling dat een aardbeving in dit gebied geen onzeker voorval meer is.

Anker onderscheidt voortaan drie soorten aardbevingsschade. Schades van voor 1 augustus 2006, schades die zich hebben voorgedaan tussen 1 augustus 2006 en 1 november 2016 en schades na die datum.  

Dekking aardbevingsschade voor 1 augustus 2006
In dit geval is er dekking. De aardbeving was een onzeker voorval. Anker behandelt deze zaken of vergoedt de kosten en de fee van de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen.

Dekking aardbevingsschade tussen 1 augustus 2006 en 1 november  2016
Per klant wordt bekeken of het principe van een onzeker voorval opgaat. Indien er geen dekking is dan vergoedt Anker maximaal € 200,- indien de klant Stichting WAG inschakelt. Een succesfee van de WAG wordt niet vergoed. Door aansluiting bij dit collectief wordt de kans groter dat de klant zijn of haar gelijk haalt. Indien er wel dekking is biedt Anker juridische bijstand aan de klant.

Geen dekking na 1 november 2016
Een klant die bij Anker na 1 november 2016 een verzekering afsluit heeft geen dekking. Het gaat dan uitsluitend om klanten die woonachtig zijn in het postcodegebied 9300-9999. Hiervoor heeft Anker een clausule opgesteld ter verduidelijking.

Nieuwsbrief 13 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl