November
Bewerkersovereenkomst Wet Bescherming Persoonsgegevens
Als intermediair verzamelt u persoonsgegevens van uw klanten. Vervolgens verstrekt u die gegevens aan Cascade die ze verder verwerkt. Voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens bent u derhalve aan te merken als 'verantwoordelijke' voor die gegevens en is Cascade de 'bewerker'.

Wettelijk verplicht
Een verantwoordelijke wordt geacht maatregelen te treffen met betrekking tot de bescherming van die persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is de zogeheten bewerkersovereenkomst die de verantwoordelijke moet voorleggen aan de bewerker. De verantwoordelijke is daartoe wettelijk verplicht.

Discussie over datalekken
De bewerkersovereenkomst regelt oner meer hoe moet worden omgegaan met datalekken. Dat voorkomt dat er bijvoorbeeld een (juridische) discussie ontstaat over de verantwoordelijkheid voor het (te laat melden van het) datalek.

Voorbeeld bewerkersovereenkomst
Cascade wil u bij het opstellen van de bewerkersovereenkomst graag de helpende hand bieden. Als bijlage treft u daarom een voorbeeldtekst aan die u kunt gebruiken als uitgangspunt voor de overeenkomst die u met ons moet sluiten.

Download hier het voorbeeld van de bewerkersovereenkomst
 
Verzekeraars controleren op naleving sanctiewet

Op basis van de Sanctiewetgeving en de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten financiële dienstverleners weten wie hun klanten zijn. Ook u bent wettelijk verplicht om de identiteit van uw klanten te kennen.

Steekproeven door verzekeraars
Om te voorkomen dat verzekeraars diensten leveren of transacties aangaan met personen of organisaties die op de (inter)nationale sanctielijsten staan, moet van elke klant de identiteit zijn vastgesteld. De verzekeraars gaan nu steekproefsgewijs na of dat wel gebeurt.

Leg zoveel mogelijk vast
Van elke klant moeten naam, nationaliteit, geboortedatum en geslacht zijn vastgelegd in de administratie, alsmede het nummer en de datum van afgifte van het identiteitsdocument. Ingeval van een rechtspersoon moet u ook vragen naar een uittreksel uit het KvK-handelsregister.
 
ASR en Delta Lloyd
De identificatie is van toepassing op alle verzekeringen. ASR en Delta Lloyd bijten het spits af en gaan de komende tijd toetsen of er in het aanvraagproces kan worden aangetoond dat de klant zich bij de adviseur afdoende heeft geïdentificeerd.   

Als uit de controles blijkt dat een organisatie of natuurlijk persoon op de sanctielijst staat, mogen de verzekeraars geen verzekering aanbieden of een schadeclaim uitkeren.

     

PE Plus en Wft-waarschuwing: De tijd raakt op!

Het einde van het jaar nadert en toch heeft nog lang niet iedereen zijn of haar nieuwe Wft-diploma’s in huis. De tijd begint echter te dringen. Zonder nieuwe diploma’s mag u niet meer adviseren in 2017. Dringend advies van Lindenhaeghe: Stel niet langer uit, ga nu aan de slag!

Snel en effectief diploma’s omwisselen in drie stappen

1. Direct starten met omwisselen
Een nieuw Wft-diploma vraagt u aan bij een erkend exameninstituut, zoals Lindenhaeghe. Wissel eenvoudig uw diploma’s om en volg hiervoor de stappen van de Diploma Wissel Service. Begin er wel direct mee, want omwisselen kost veel tijd en alle gegevens moeten uiterlijk op 31 december 2016 compleet zijn bij DUO. Start hier met omwisselen van uw diploma’s.

2. Zo snel mogelijk uw PE Plus Examens halen
Voor het ontvangen van een nieuw Wft-diploma geldt nog een voorwaarde: het succesvol afleggen van PE Plus Examens voor 31 december 2016. U hoeft niet te wachten met omwisselen tot u alle PE Plus Examens hebt behaald. Later behaalde PE Plus Examens worden automatisch geregistreerd en gekoppeld aan uw dossier door DUO. Plan uw examens nu in, anders zit straks alles vol. Boek hier uw PE Plus Examen.

3. Doe het nu. Stel het niet uit
Bent u nog niet begonnen met omwisselen en/of mist u nog diploma’s? We raden u met klem aan direct te starten. Hebt u vragen, twijfelt u of loopt u ergens in het traject vast, neem dan snel contact op met Lindenhaeghe. De supportmedewerkers van Lindenhaeghe helpen u graag verder: 030 – 693 23 48

Artikel 34 verklaring. Hoe zit dat ook alweer?

Ten minste eenmaal per jaar controleert de RDW of een voertuig wel voldoet aan de keurings- of verzekeringsplicht. Om uiteenlopende redenen kan het voorkomen dat hieruit blijkt dat een voertuig niet verzekerd is. Voor de eigenaar van het voertuig betekent dit een forse boete.
 
Controledatum essentieel
Is een klant van mening dat het voertuig op de controledatum wél verzekerd was, dan is het van belang dat dit zo spoedig mogelijk bij de tussenpersoon of verzekeraar wordt aangekaart. Is er een fout gemaakt door de verzekeraar dan zal deze een artikel 34 verklaring afgeven waaruit blijk dat het voertuig wél verzekerd was. De boete komt dan te vervallen. Om een juiste inschatting te maken of de boete terecht is of niet heeft de verzekeraar ten minste de controledatum nodig.
 
Beleid Cascade
Verzekeraars en gevolmachtigden worden regelmatig gecontroleerd op het aantal afgegeven artikel 34 verklaringen. Voor verzekeraars en gevolmachtigden betekent dit dat zij de regels omtrent het afgeven hiervan strict moeten naleven. Als gevolmachtigde is ook Cascade hieraan gebonden. Dit betekent dat wij geen verklaringen afgeven tenzij daar een gegronde reden voor is.

Nieuwsbrief 14 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl