December 2016
Wijziging van premies en voorwaarden per 1 januari 2017

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, grijpen veel verzekeraars de jaarwisseling aan om hun premies en voorwaarden aan te passen. Eerst het goede nieuws: van de 14 volmachtverzekeraars waarmee Cascade samenwerkt verhogen Arag, ASR en Europeesche hun premies niet. Wel is ASR gestopt met Budgio.

Uitvaartverzekeraar Monuta beperkt zich tot een indexering van zijn premies en bij Unigarant wordt de verlaging van de provisie gecompenseerd door een verhoging van de premie met 3,33%. Daardoor blijft u dezelfde provisiepercentages ontvangen als voorheen.

Oorzaken
De aanpassingen worden veroorzaakt door de stijging van de schadelast bij de verzekeraars. Zo is niet alleen het aantal schades, maar ook het gemiddelde bedrag per schadeclaim gestegen.

Op het gebied van mobiliteitsverzekeringen moeten er bijvoorbeeld steeds hogere letselschade-vergoedingen worden uitgekeerd. Ook de toegenomen hoeveelheid elektronica in motorvoertuigen (denk aan navigatiesystemen, parkeersensoren, etc.) is een oorzaak van hogere schadebedragen.

Bij woongerelateerde verzekeringen, zoals opstal, inboedel en aansprakelijkheid, is het grote aantal schades met name te wijten aan het weer. Er is een duidelijke toename waarneembaar van extreme weersomstandigheden, zoals storm, hagel en hevige regenval.

Premieverhogingen
De overige verzekeraars voeren allemaal één of meer verhogingen door. Hieronder treft u een overzicht aan met de verhogingspercentages per verzekeraar:
 

Allianz
Brand bedrijven 5%
AVB 3%
Vrachtauto en autobus 12%
Anker
Alle producten 3%
Avéro Achmea
Personenauto 9% op WA, 5% op (Beperkt) Casco
Caravan (toercaravan en vouwwagen) 5%
Toercaravan, uitgebreid € 16,85 per € 1.000
Toercaravan, uitgebreid, incl. 5 jr. nieuwwaarde € 22,00 per € 1.000
Toercaravan, uitgebreid, excl. hagelschade € 14,40 per € 1.000
Toercaravan, uitgebreid, excl. hagelschade, incl. 5 jr. nieuwwaarde € 19,55
 per € 1.000
Vouwwagen, uitgebreid € 14,65 per € 1.000
Vouwwagen, uitgebreid, incl. 5 jr. nieuwwaarde € 19,15 per € 1.000
Brand Particulier (woonhuis, inboedel en glas) 9%
Bestelauto 9% op WA, 5% op (Beperkt) Casco
Vrachtauto 9% op WA
Werkmaterieel 9%
Brand Zakelijk (gebouw, inhoud, bedrijfsschade (incl. reconstructie en extra kosten), glas en elektronica) 9%
Bestelauto 9% op WA, 5% op (Beperkt) Casco
DAS Rechtsbijstand
Alle producten 3,5% (m.u.v. de 'Unieke producten')
Delta Lloyd
Personenauto zakelijk 10%*
Bestelauto zakelijk 10%*
Vrachtauto 7,5%
Fatum
Woonhuis 10%
Inboedel 5%
Inboedel buitenshuis 10%
AVP 10%
London
Personenauto Top, Economy en Comfort 6% op WA, 2% op (Beperkt) Casco (per 1-4-2017)
Bestelauto 8% op WA, 2% op (Beperkt) Casco
Motorfiets 3% op WA, 10% op (Beperkt) Casco
Oldtimer (auto, motorfiets, bromfiets) 3% op WA, 2% op (Beperkt) Casco
Kampeerauto 3% op WA, 2% op (Beperkt) Casco (per 1-3-2017)
Bromfiets 3% op WA (per 1-4-2017)
Caravan 2,5% (per 1-3-2017)
Woonhuis 10%
AVP 7,5% (per 1-2-2017)
Monuta
Alle producten Indexering
Nationale-Nederlanden
Personenauto 14% op WA
Bestelauto 14% op WA
Vrachtauto 14% op WA
Motorfiets 14% op WA
Brand zakelijk (gebouw, inhoud, bedrijfsschade in recreatie, horeca en winkels) 10%
Bedrijfsrechtsbijstand 10%
Inboedel 10%
Reaal
Vrachtauto 10%
Unigarant
Alle producten 3,3%

* Bij minicasco 10% korting op WA, bij casco 20% korting op WA

Hoger Eigen Risico
Naast het verhogen van de premies is ook het invoeren of verhogen van een (verplicht) eigen risico een middel voor de verzekeraars om tot schadelastbeheersing te komen.

Avéro Achmea
Brand Particulier (woonhuis, inboedel, glas)       Verplicht eigen risico van € 150,-
Europeesche
Caravan Van € 150,- naar € 225,- (per 1-2-2017)   
Vouwwagen                                                             Van € 150,- naar € 225,- (per 1-2-2017)
Nationale-Nederlanden
Opstal € 250,- eigen risico bij extreem weer
Reaal
Vrachtauto Van € 500,- naar € 1.000,-

De volgende verzekeraars hanteren nog geen verplicht eigen risico of bieden de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen: ASR (afkoopbaar), Fatum (alleen bij stormschade, € 225,-), Delta Lloyd (alleen voor smartphones en tablets verplicht eigen risico van € 150,-)
 
Verhoging verzekerde bedragen bij personenschade
Het verzekerd bedrag van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bij Allianz, ASR, Europeesche, London en Unigarant verhoogd naar € 6.100.000. Waar dat van toepassing is, is bij deze verzekeraars de verzekerde som voor personenvervoer met meer dan 8 personen opgetrokken naar € 11.000.000. Avéro Achmea heeft het standaard verzekerd bedrag vastgesteld op € 6.500.000, Delta Lloyd op € 7.500.000 en Reaal op € 6.070.000.

Ook de WAM bedragen van Nationale-Nederlanden wijken af: € 7.500.000 voor letselschade en 
€ 2.500.000 voor materiële schade. Tevens kent Nationale-Nederlanden afwijkende bedragen voor autobussen, € 10.836.000,- voor letselschade, € 1.220.000,- voor materiële schade en € 40.000,- voor schade aan zaken van personen die worden vervoerd conform art. 4 Wet personenvervoer.

Aanpassing voorwaarden
Allianz, Avéro Achmea, DAS Rechtsbijstand en Nationale-Nederlanden wijzigen de voorwaarden van één of meer van hun verzekeringen.

Allianz
Bestelauto Nieuw product.
Standaard vervangend vervoer bij total loss en diefstal indien (beperkt)cascodekking;
Geen eigen risico Casco bij reparatie via Allianz Topherstel en vervangend vervoer tijdens de reparatie;
Gedifferentieerd tarief met extra aandacht voor zzp-ers;
Ladingdekking eenvoudig op de polis bij te sluiten met de keuze uit 2 verzekerde bedragen
Avéro Achmea
Brand zakelijk Indexverhoging 1,12%
Brand particulieren Beperking asbestdekking
AVP Uitsluiting elektrische fietsen sneller dan 25 km/u. Voor snellere fietsen is een andere verzekering noodzakelijk.
AVB Nieuwe voorwaarden (per 1-2-2017)
Brandregres
De Brandregresregeling is in de voorwaarden aangepast. Het is niet meer nodig om de tijdelijke aanvullende clausule “ABR Aanpassing Brandregresregeling 2000” op de polis te vermelden. De voorwaarden hebben wij op dat punt actueel gemaakt. 
 
Goedwerkgeverschap
Goedwerkgeverschap is opgenomen in de voorwaarden. In artikel 8 is de dekking ‘Goed Werkgeverschap’ vermeld. Deze dekking geldt wanneer de medewerker schade heeft door een ongeval tijdens het uitoefenen van zijn functie. Hiermee is de aansprakelijkheid als werkgever verzekerd voor schade aan een medewerker door het ontbreken van een behoorlijke verzekering. Voor deze behoorlijke verzekering had verzekeringnemer als werkgever volgens het artikel 7:611 BW moeten zorgen. 
 
Verzekeringnemer is ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Is er ten tijde van een schade ten behoeve van de ondergeschikten een Schadeverzekering Inzittenden (SVI), Werknemersschadeverzekering, WEGAM of een vergelijkbare andere verzekering van kracht? Dan biedt deze verzekering ook dekking voor schade veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen als die andere verzekering niet toereikend is. 
 
Clausule "WGA Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW" is niet meer nodig. Vanaf 2011 is de ‘vangnetclausule’ "WGA Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW" van artikel 7:611 BW in gebruik genomen. Deze clausule kon worden opgenomen, mogelijk tegen een premietoeslag van 5%, als de behoorlijke verzekering niet bij Avéro Achmea was gesloten. De inhoud van de clausule is achterhaald door de jurisprudentie die voortvloeit uit het arrest "De Onderlinge". Nu de voorwaarden zijn uitgebreid met de dekking Goed Werkgeverschap is besloten om de clausule "WGA Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW" niet meer langer te voeren. Deze clausule is ook overbodig geworden, omdat duidelijk is geworden dat artikel 7:611 BW zich alleen beperkt tot verkeersongevallen waarbij een medewerker betrokken is geraakt, met uitzondering van een eenzijdig ongeval (voetganger). Overigens was in deze clausule de dekking als bestuurder of passagier van een motorrijtuig uitgesloten. Ook was er een fors eigen risico van toepassing als er geen behoorlijke verzekering was gesloten. Met de dekking Goed Werkgeverschap bieden wij een betere dekking.
 
Dit betekent dat u bij toepassing van de nieuwe voorwaarden de clausule "WGA Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611 BW" mag afvoeren. En wanneer van toepassing mag u de berekende premietoeslag ongedaan maken.
DAS Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren (12111) Het externe kostenmaximum is verhoogd naar € 30.000. Dat was € 12.500.
Het minimumbelang is verlaagd naar € 175. Dat was € 225.
De waarborgsom is verhoogd tot maximaal € 30.000. Dat was € 25.000.
Voor de onvermogendekking geldt geen minimumbedrag meer.
De echtgenoot, echtgenote of partner van verzekeringnemer is nu ook meeverzekerd als deze in Nederland in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft.
Het dekkingsgebied is voor vrijwel alle conflicten verruimd.
In de dekking voor mediation bij echtscheiding (alleen in het Pluspakket) kiest de verzekerde zelf een MfN-mediator uit een list die DAS opgeeft. De kosten worden vergoed tot maximaal € 2.500 (was € 2.000)
Nationale-Nederlanden
Woonhuis Standaard Basis Uitsluiting van schade door marters
Woonhuis Standaard All-In Uitsluiting van schade door marters
Inboedel Standaard Basis Dekking bij verhuizing
Inboedel Standaard All-In Dekking bij verhuizing
AVB Nieuwe voorwaarden

 
Nieuwsbrief 16 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl