December 2016
Verzekeren beursrisico's duurder in 2017
Zowel de polis- als de prolongatiekosten voor het verzekeren van beursrisico’s worden per 1 januari 2017 verhoogd. Vanaf die datum worden de volgende tarieven gehanteerd:
  • Poliskosten                            € 25,-  (nu € 12,50)
  • Prolongatiekosten                 € 15,-
  • Kosten bij naverrekening      € 15,-
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
 
De reden voor de verhoging is volledig terug te voeren op de gestegen kosten. Niet alleen moet er door Cascade meer betaald worden voor licenties van de VNAB, ook stijgen de kosten als gevolg van het doorberekenen van de extra werkzaamheden die de UBO- en compliancyverplichtingen met zich mee brengen.
Communicatie Vrije Advocatenkeuze DAS rechtstreeks naar eindklant 

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak uit 2013 zijn de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering van DAS aangepast. Om die reden hebben alle DAS-verzekerden (dus ook die van kantoren die zelf met de klant communiceren) van Cascade een brief ontvangen waarin wordt toegelicht wat er verandert. De brief is verstuurd op aandringen van DAS Rechtsbijstand en treft u hier aan
 
Vrije advocaatkeuze mag...
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie mag iedere klant van een rechtsbijstandverzekeraar voortaan zelf kiezen wie voor hem of haar een procedure voor de rechter voert. Bij procedures waarbij het niet verplicht is een advocaat in te schakelen, kan men een juridisch specialist van DAS de procedure laten voeren. In dat geval verandert er niets.
 
... maar wordt wel ontmoedigd
Anders wordt het, als de klant kiest voor een externe rechtshulpverlener, bijvoorbeeld een advocaat. Dan betaalt verzekerde een eigen risico (€ 250 voor particulieren, € 500 voor zakelijk verzekerden) en gelden er maximale vergoedingen. Voor arbeidsrechtelijke zaken is dat € 2.500, voor bestuurs- en sociaal verzekeringsrechtelijke zaken € 3.000 en voor overige zaken € 5.000. 

Klanten die niet akkoord gaan met de voorwaardenwijziging hebben de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen.

Nieuwsbrief 17 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl