CAR-verzekering gaat verder waar AVB ophoudt
 
Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat er bij klanten met een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)  nogal wat onduidelijkheid bestaat over de dekking die deze verzekering biedt. Ten onrechte wordt aangenomen dat daarmee zo ongeveer alle risico’s worden afgedekt waar men in de dagelijkse praktijk tegen aan loopt. Ten onrechte...
 
Een AVB verzekert de schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt. Vooral het tweede gedeelte van deze zin is van belang. Graag Illustreren we dat met een voorbeeld uit de praktijk:
 • U bent bij een klant thuis aan het werk. Om uw werkzaamheden te kunnen doen verplaatst u een TV, waarbij u die per abuis beschadigt. Geen nood, denkt u, want met  uw AVB  bent u immers goed verzekerd. Maar helaas, uw schadeclaim zal worden  afgewezen. Het verzetten van een tv valt namelijk niet onder de door u opgegeven werkzaamheden. En is dus niet verzekerd onder de AVB.
Waarschijnlijk doet u wel vaker iets extra’s voor een klant wat strikt genomen niet uw taak is. Soms zullen dit soort werkzaamheden ook niet te voorkomen zijn. Om toch goed afgedekt te zijn tegen dit soort risico’s is er de Construction All Risk Verzekering, kortweg CAR.
 
Allrisk verzekering
Het doel van de CAR-verzekering is om de voortgang van een bouwwerk of opdracht veilig te stellen. Dit zou namelijk gevaar kunnen lopen wanneer zich een schade voordoet. De CAR-verzekering is  ook zeer geschikt voor kleinere opdrachten in de burger- en utiliteitsbouw, zoals  kleine bouwprojecten en installatiewerken.
 
De CAR-verzekering  past perfect bij de opdrachten die u doorgaans aanneemt. U bent verzekerd voor standaard bouwrisico’s en installatierisico’s. Voorbeelden van bouwprojecten zijn aan- en verbouw van serres, schuren, dakkapellen en dergelijke. Voorbeelden van installatiewerken zijn het installeren/monteren van CV ketels, sanitair, keukens, machines en apparatuur.
 
Wat is verzekerd?
 • Het werk zelf, bijvoorbeeld  een object dat in aanbouw is, gemonteerd wordt of gereed is.
  • De bouwcomponenten. Het moet gaan om componenten die voor uw rekening en risico op het bouwterrein of de montageplaats aanwezig zijn. Ook moeten zij bestemd zijn om blijvend in het werk te worden verwerkt.
  • De kosten van gehuurde hulpconstructies en/of hulpwerken. Bijvoorbeeld een steiger. De kosten moeten in de offerte of aanneemovereenkomst zijn vermeld.
  • Let op: de waarde van het werk is de aanneemsom.
 • Bouwcomponenten, bijvoorbeeld steunbalken, bakstenen, keukenapparatuur, sanitair of leidingen.
 • Gehuurde hulpconstructies, zoals steigers.
 • Eigendommen van de opdrachtgever.
 • Hulpmaterialen, keten, loodsen (+ inhoud), gereedschappen, machines, werktuigen.
Wat vergoed zal worden, hangt af van het verzekerde bedrag. Daarnaast zijn vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico.
 
Wat is niet verzekerd?
 • Bij gebruik van onderaannemers is het hele werk niet verzekerd.
 • Werk dat voor oplevering al wordt gebruikt
Belangstelling? Neem dan even contact met ons op. Wij kunnen dan vrijblijvend een offerte voor u uitbrengen.
 

 

Direkt Vastgoed & Verzekeringen
Weerdingerkanaal z.z. 156a
7831 AK Nieuw-Weerdinge
T: (0591) 52 26 46
E: info@direktvv.nl