April 2017
Afdeling Inkoop stap op weg naar efficiënter werken

Als serviceprovider probeert Cascade altijd zoveel mogelijk verzekeringsproductie onder te brengen bij een van de 14 volmachten. Helaas lukt dat niet niet atijd. Vooral de niet-standaard risico's zijn soms moeilijk onder te brengen in de volmachttekening. Om in die gevallen toch snel en efficiënt een passende oplossing aan te kunnen bieden, is er nu de nieuwe afdeling Inkoop. Deze afdeling bestaat uit Marco Rijken (teamleider), Edwin van Voorn en Erik Schipper.

Geen 'nee' verkopen
Primair doel van de afdeling Inkoop is er voor te zorgen dat Cascade zo min mogelijk 'nee' hoeft te verkopen. Daarvoor maakt men gebruik van ongeveer 90 provinciale verzekeraars en van de mogelijkheden die de assurantiebeurs biedt. De specialisten van inkoop worden geacht de markt zo goed te kennen dat ze in staat zijn een risico onder te brengen bij de best denkbare marktpartij.

Routing van aanvragen
In eerste instantie komt een aanvraag altijd binnen bij het volmachtbedrif. Schat men daar in dat een risico niet onder te brengen is de volmacht, schuif deze door naar Marco, Edwin en en Henri. Heeft u als adviseur zelf al het vermoeden dat een aanvraag weleens niet in de volmacht gehonoreerd zal worden, mag u ook direct contact met de afdeling Inkoop.

Groene kaarten downloaden op Verkeersplein
Zowel de adviseur als een verzekerde met een Cascade Garagepolis kan nu op Verkeersplein zelf groene kaarten mailen of afdrukken. De groene kaarten zijn te vinden onder het tabblad 'Actueel' bij 'Reeds aangemeld RDW'. Door op het printer-icoontje te klikken kan de groene kaart worden geprint.

De groene kaart wordt standaard aangeboden in het wit. In veruit de meeste landen levert dat geen probleem op. In een aantal landen (o.a. Marokko, Turkije, Rusland en Oekraïne) wordt echter alleen de groene versie geaccepteerd. De kaart zal voor die landen dus moeten worden uitgeprint op groen papier.

Mocht het printericoontje bij de door u gewenste groene kaart niet functioneren, meld dit dan even op garage@cascade.nl. Wij kunnen het icoontje dan handmatig activeren.
Premieaanpassing in pool Camperverzekering

Per 1 mei 2017 worden de premies voor het poolproduct Camperverzekering verhoogd met 10% op zowel Beperkt als Volledig Casco. Volgens poolleader Avéro Achmea is de verhoging noodzakelijk als gevolg van de gestegen schadelast.

Nieuwsbrief 3 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl