Juli 2017
Nieuw uiterlijk voor AWI: AWI Connect

Na dinsdag 25 juli 2017 zal AWI er anders uit gaan zien. De 'look-and-feel' van het Assurantie Web Interface gaat die dag volledig op de schop. Het nieuwe uiterlijk zal voor de gebruikers zeker even wennen zijn. Overigens is dat niet het enige, want de naam verandert ook. Voortaan heet uw offerte- en aanvraagsysteem AWI Connect.

Tips
Bij een aantal andere assuradeurenbedrijven is AWI Connect al eerder geïntroduceerd. Hun bevindingen laten zien dat AWI Connect helaas niet meteen perfect werkt. Zo werkt AWI Connect beter met Google Chrome als browser, dan met Internet Explorer. Voorzover u er nog niet mee werkt: Chrome is snel, veilig en gratis en bovendien zeer eenvoudig te downloaden.

Wilt u blijven werken vanuit uw huidige browser, of werkt u al met Google Chrome, dan verdient het aanbeveling om eerst uw cache te legen. Daarmee voorkomt u dat oude en nieuwe schermen door elkaar heen getoond worden, wat een onwerkbare situatie kan opleveren.       

Helpdesk
De omzetting naar AWI Connect zal bij de gebruikers in het begin mogelijk vragen en/of problemen oproepen. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Peter Kuiper of Martijn Duitscher van het Team ICT. Zij zijn telefonisch te bereiken op nummer (0528) 299 484, of per mail op teamict@cascade.nl


 

Zakelijke polissen Aegon migreren naar Allianz

Deze zomer wordt een begin gemaakt met de migratie van de zakelijke, provinciale schadeportefeuille van Aegon naar Allianz. Voor losse, zakelijke Brand-, Glas- en Aansprakelijkheidsverzekeringen staat de overvoer gepland voor deze week. Verzekeringen die deel uitmaken van het Aegon Zakenpakket worden later dit jaar overgezet. De omzetting geldt ook voor Garage- en Werkmaterieelverzekeringen.

De verzekeringen worden in de Aegon-administratie geroyeerd en op dezelfde datum als nieuwe polis opgevoerd in de verzekeringsadministratie van Allianz. Daarbij worden geen royementsaanhangsels of ADN-berichten verzonden. Ook vindt er geen verrekening van premies plaats. De hoofdpremievervaldatum, betaaltermijn en incassowijze wijzigen in principe niet.

Garage
Klanten met zowel een garage- als collectieve cascoverzekering worden begin augustus gemigreerd naar Allianz. Klanten met alleen een garageverzekering (dus zonder collectieve casco) gaan half oktober over.

De verzekering krijgt waarschijnlijk andere voorwaarden, want na de conversie is er een 'Best-of'-clausule op van toepassing met de looptijd van een jaar. Daarna gelden de voorwaarden van het Allianz-product.

De overvoer van naar Allianz is een goede gelegenheid om polissen die nu nog bij Aegon lopen om te zetten naar het garageproduct van Cascade. De klant is dan vrijwel altijd beter uit. Het Cascade-product is een verbeterde versie van het Aegon-product met ongeveer dezelfde premie.

Klanten met een Aegon garageverzekering kunnen dus gemakkelijk de overgang maken naar Cascade. Temeer ook, omdat beide partijen gebruik maken van Verkeersplein voor het aan- en afmelden van kentekens.

Werkmaterieel
Ook voor de werkmaterieelverzekeringen van Aegon geldt dat daar, na de omzetting, een jaar lang een 'best of'-clausule op van toepassing is. Deze verzekering krijgt dus na een jaar ook de voorwaarden van Allianz.

Meer weten?
Allianz heeft een overzicht gemaakt waarin per branche wordt aangeven hoe de migratie in zijn werk gaat, hoe de planning er uitziet en wat er van met intermediair verwacht wordt. Het overzicht is te raadplegen op https://www.allianz.nl/omzetting

Verzoek: Schadevrije jaren sneller doorgeven

Uit een rapportage van Roy-Data, het register van schadevrije jaren, komt naar voren een verzoek tot beëindiging van een mototrijtuigenverzekering vaak (te) laat wordt aangemeld. Meer dan één op de vijf Roy-Data aanvragen wordt later dan 28 dagen na de beëindingsdatum van de verzekering aangeleverd. Een te late aanlevering kan een efficiënte afhandeling van een aanvraag behoorlijk in de weg staan

Uit een analyse blijkt dat de oorzaak voor de te late aanlevering meestal bij de klant ligt. De adviseur is in dit proces echter ook van cruciaal belang. Deze kan pro actief meewerken aan een tijdige aanlevering door tijdig bij de klant aan te dringen op het aanleveren van de gegevens.

Advies van Cascade: Lever een verzoek tot beëindiging zo snel mogelijk aan bij Cascade, met daarbij een kopie van het vrijwaringsbewijs.

Nieuwsbrief 6 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl