Oktober 2017
Save the date - Donderdag 16 november: Intermediairdag in Heerenveen


Noteer alvast in uw agenda: Op donderdagmiddag 16 november vindt in het Abe Lenstra Stadion weer de halfjaarlijkse Cascade Intermediairdag plaats.

Bent u wel eens in het sfeervolle Abe Lenstra Stadion van sc Heerenveen geweest? Een bijzonder stadion, al was het maar omdat, met meer dan 26.000 zit- en staanplaatsen, tegen de 90% van de bevolking van Heerenveen er plaats zou kunnen nemen. 

Naast serieuze onderwerpen als verzuim, loonregres en een kijkje in de keuken van de arbodienst, staat er tijdens de Intermediairdag een rondleiding door het stadion op het programma. Ook is er weer ruimschoots gelegenheid om de banden aan de halen met de medewerkers van Cascade. 

Binnenkort ontvangt u uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.
Automotive: Nieuwe werkwijze VerkeerspleinBij de regelmatige gebruikers behoeft het al geen nadere toelichting meer: Met Verkeersplein kan uw (garage)klant 24 uur per dag kentekenmutaties doorgeven en/of een actueel overzicht opvragen van de aangemelde kentekens. De gedane meldingen zijn direct bekend bij het RDW.
De werkwijze van Verkeersplein is nu aangepast.

Bij een nieuw te realiseren garageverzekering zullen er bij het eerste gebruik voortaan twee automatisch gegenereerde e-mails worden verstuurd naar uw klant. Aan de hand van deze e-mails kunt uw klant inloggen in verkeersplein doormiddel van een URL, gebruikersnaam en wachtwoord. Voorheen was alleen het aanklikken van de URL voldoende.

De huidige werkwijze, alleen het aanklikken van de URL, zal komen te vervallen per 1 januari 2018. Uiteraard zorgen wij er tijdig voor dat de nieuwe werkwijze ook voor alle huidige klanten ingeregeld wordt voor 1 januari 2018. Uw klant krijgt voor het ontvangen van de 2 automatisch gegenereerde e-mails een standaard e-mail van ons zodat de klant weet waar de daarna volgende e-mails betrekking op hebben.

Eindklanten ontvangen in deze mail ook de documenten ‘Uitleg Verkeersplein’ en 'Handleiding maken snelkoppeling’ zodat het gebruik van Verkeersplein zo weinig mogelijk vragen oproept. De handleiding voor u als intermediair is te vinden op het extranet van Cascade, onder het tabblad Documenten in de map Handleidingen (‘Uitleg Verkeersplein voor Intermediairs').

Nieuw aanvraagformulier GarageverzekeringenCascade heeft een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld voor de Garageverzekering. Het nieuwe formulier beslaat in totaal slechts 4 pagina’s is daarmee een stuk korter dan voorheen. Het is ontwikkeld in samenspraak met volmachtgevers ASR en Nationale-Nederlanden.


Op de basisverzekering zijn 7 aanvullende modules mee te verzekeren, die overzichtelijk gerangschikt op het tweede en derde blad te vinden zijn. Het formulier is te downloaden op het extranet van Cascade, onder het tabblad Documenten, in de map Aanvraagformulieren.
Richtlijnen Voorlopige Dekking

De acceptatie afdelingen van Cascade krijgen regelmatig het verzoek van intermediairs om een risico in voorlopige dekking te mogen nemen. Na toestemming van de afdeling mag dat uiteraard, maar het verlenen van voorlopige dekking is wel aan regels gebonden.

Deze regels zijn vervat in een zogeheten richtlijn. Deze richtlijn is te vinden op het extranet van Cascade, onder het tabblad Documenten in de map Handleidingen (‘Toelichting gebruik voorlopige dekkingsbevoegdheid’).

Verplichte vermeldingen op uw website

De Autoriteit Financiële Marketen, kortweg AFM, ziet er op toe dat consumenten in staat worden gesteld een weloverwogen beslissing te nemen over het afnemen van een verzekeringsproduct of -dienst. Daarom wil de AFM dat de informatie die u op uw website zet zo volledig mogelijk, duidelijk en niet misleidend is.

Sommige informatie moet u van de AFM zelfs verplicht vermelden op uw website. Zoals de Dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument. In de Dienstenwijzer is onder meer opgenomen wat de aard van uw dienstverlening is, hoe de interne klachtenprocedure er uitziet en onder welke naam en nummer uw kantoor ingeschreven staat bij AFM, Kifid en Kamer van Koophandel.

In het dienstverleningsdocument (DVD) is in gestandaardiseerde vorm informatie te vinden over wat u wel en wat u niet doet voor uw klanten en wat daarvan de gemiddelde kosten zijn. Naast een algemeen dienstverleningsdocument bent u ook verplicht om voor producten die onder het provisieverbod vallen een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument op uw website te vermelden. Dit betreft documenten voor de onderdelen hypotheken, vermogen, pensioen en risico.

Nieuwsbrief 8 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl