November 2017
'Boete' voor relaties die geen gegevens aanleveren

In april 2017 heeft Cascade enkele duizenden zakelijke relaties benaderd met de vraag actuele bedrijfsgegevens aan te leveren. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste premie te kunnen bepalen. Half november en twee aanmaningen verder heeft een deel van uw klanten helaas nog steeds niet de moeite genomen de gegevens aan te leveren. Reden voor Cascade om een sanctie in te stellen.

'Boete': Premieverhogingen tot 50%
Het niet aanleveren van actuele gegevens kan erg nadelig uitpakken voor uw klant. Want op basis van de polisvoorwaarden kan de 'boete', in de vorm van een premieverhoging op bijvoorbeeld de AVB, oplopen tot wel 50%. Dat houdt in dat uw klant met terugwerkende kracht (dus vanaf 1-1-2017), anderhalf keer zoveel premie voor dezelfde verzekering zal moeten ophoesten!

Licht uw klanten in
Wellicht is het goed om uw klanten alvast voor te bereiden op deze verhoging, door hem hiervan op de hoogte te stellen. Wilt u weten welke relaties het betreffen, stuur dan een e-mail naar zakelijk@cascade.nl, onder vermelding van 'sanctie premie actualisatie'.

Posten London over naar Allianz

Zoals u wellicht al weet houdt London Verzekeringen op te bestaan. De posten die nu nog op naam van London staan zullen per 1 december 2017 worden overgesloten naar moedermaatschappij Allianz. Aangezien Allianz hogere tarieven hanteert dan prijsvechter London kan de overvoer voor de klant soms een forse premieverhoging tot gevolg hebben. Hoe hoog die precies uitvalt, is echter niet aan te geven.

Veel naar Allianz, maar niet alles 
De producten van London die overgevoerd worden naar Allianz betreffen het vrijwel volledige assortiment: auto, oldtimer, motor, caravan, woonhuis, inboedel, AVP, ongevallen en WA-bromfiets. Bromfietsen met meer dekking gaan naar a.s.r.. De reisverzekeringen gaan naar De Europeesche. 

Kampeerauto en rechtsbijstand
Voor de kampeerautoverzekering wordt nog naar een passende oplossing gezocht. De rechtsbijstandverzekeringen tenslotte zullen alle worden overgesloten naar DAS Rechtsbijstand.
 

Nieuwsbrief 9 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl