December 2017
Wijzigingen van premies en voorwaarden per 1 januari 2018

Veel verzekeraars passen ook voor 2018 weer hun premies en voowaarden aan. De aanpassingen zijn echter niet zo veelvuldig en ingrijpend als in het begin van dit jaar het geval was. Alle wijzigingen gaan voor de verzekerde in per hoofdprolongatiedatum.    

Alleereerst de verhogingen per 1 januari 2018:

 Allianz
 AVB  5%. 10% voor bouwgerelateerde bedrijven en ambachtelijke werkzaamheden
 Zakelijke brandverzekeringen  5%. 10% voor VVE’s, opslag, groothandel, horeca en recreatie
 Werkmaterieel  WA en Casco 5%
 Anker
 Alle producten   3%
 ARAG
 Zakelijke producten  Verhoging 3,4%, indexatie 1,4%
 Particuliere producten  Verhoging 3,5%, indexatie 1,3%
 ProRechtCombinatie Agrarisch  Verhoging 5,6%, indexatie 1,4%
 Flexpolis  Verhoging 8,7%, indexatie 1,3%
 DAS Rechtsbijstand
 Particuliere rechtsbijstandverzekeringen  3%
 Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen  3%
 DAS voor ZZP  7%
 Delta Lloyd
 Pleziervaartuig  5%
 Bestelauto  WA en Casco 10%
 Personenauto Zakelijk  WA 7%, Casco 13%
 Vrachtauto  WA 5%, Casco 17%
 Fatum
 Alle producten  1,4% (indexering)
 Nationale-Nederlanden
 Personenauto Zakelijk  WA 5%
 Bestelauto  WA 5%
 Unigarant
 Woonverzekeringen  2,57%
 Cascade Mechanisatie Verzekerd
 Mechanisatie  7,5%
 Handelsvoorraad  7,5%
 Cascade Garageverzekering
 Garageverzekering  7,5%
 Collectief Casco  7,5%
 Cascade Recreatiepool (A293)  15%

Hieronder een overzicht van de aanpassingen in de voorwaarden zoals die vanaf 1 januari 2018 geleden:
 
 Delta Lloyd
 Auto (2016)
 Auto Basis
 Auto Plus
 Uitbreiding dekking module Ruit: ook vergoeding
 schade aan auto. Voorheen alleen schade aan
 interieur.
 Dagopzegging mogelijk
 Motor  Uitbreiding hulpverlening in het buitenland (10
 dagen voor max. € 75 per dag)
 Uitbreiding nieuwwaarderegeling (ook voor
 motoren duurder dan € 17.500)
 Dagopzegging mogelijk
 AVP  Hogere maximale vergoeding voor
 opzichtschades en schades tijdens sport en spel,
 logeren, oppassen en vriendendienst, alsmede
 schade door joyriding
 Tot 24 maanden dekking voor schade aan woning
 die nog niet, of niet meer wordt bewoond. Was 12
 maanden.
 Dekking voor schade door motorisch voortbewogen
 maaimachines tot 16 km. Was 10 km.
 Dekking voor schade door boten met
 zeiloppervlakte tot 20m2. Was 16m2
 Dekking voor modelvliegtuigen (w.o. drones) met
 gewicht tot 25 kg. Was 20 kg.
 Dekking voor luchtballonnen met doorsnede van   max. 1m. en kabelvliegers tot 1,5m.
 Dagopzegging mogelijk
 Woonhuis  Beperkte dekking onbewoonde woning. Na 6
 maanden beperking tot schade door brand,
 explosie, directe blikseminslag, lucht- en
 ruimtevaartuigen en meteoorstenen.
 Geen vergoeding vervangingskosten voor schade
 aan delen van asbestdaken die niet beschadigd
 zijn.
 Halvering Eigen Risico bij Direct Schade Herstel,
 ook bij waterschade. Voorheen verviel volledig e.r.
 bij waterschade.  
 Dagopzegging mogelijk
 Inboedel  Bij eigenaars-/huurdersbelang: Geen vergoeding
 vervangingskosten voor schade aan delen van
 asbestdaken die niet beschadigd zijn.
 Dagopzegging mogelijk
 Combi (Woonhuis +
 Inboedel)
 Beperkte dekking onbewoonde woning. Na 6
 maanden beperking tot schade door brand,
 explosie, directe blikseminslag, lucht- en
 ruimtevaartuigen en meteoorstenen.
 Geen vergoeding vervangingskosten voor schade
 aan delen van asbestdaken die niet beschadigd
 zijn.
 Halvering Eigen Risico bij Direct Schade Herstel,
 ook bij waterschade. Voorheen verviel volledig e.r.
 bij waterschade.  
 Dagopzegging mogelijk
 Kostbaarheden  Dagopzegging mogelijk
 Aanhangwagen  Dagopzegging mogelijk
 Caravan  Dagopzegging mogelijk
 Reis  Dagopzegging mogelijk
 Gezinsongevallen  Dagopzegging mogelijk
 Fatum
 Doorlopende Reis  Tekstuele aanpassingen die geen invloed
 hebben op de dekking
 AVP  Schade veroorzaakt met of door asbest
 uitgesloten
 Inboedel en Opstal  Invoering standaard eigen risico van € 150,-
 Cascade
 Garageverzekering  Bij de verwerking van de naverrekening wordt de
 voorschotpremie van het huidige verzekeringsjaar
 aangepast naar de daadwerkelijke gegevens.

Wijzigingen samenstelling pools Cascade
De beide, nog overgebleven pools van Cascade ondergaan per 1 januari wijzigingen voor wat betreft de samenstelling ervan. In de recreatiepool (A293) verdelen Avéro Achmea, Reaal en Nationale-Nederlanden nu de percentages, nadat a.s.r. de pool heeft verlaten. In de pool van het Privé Compleet pakket (C261) blijven Avéro Achmea, a.s.r. en Reaal achter, nadat de Europeesche, Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd hun aandeel in de pool hebben ingeruild.

Aanpassing preventieclausules Zekerheidscombinatie Bedrijven
Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft de teksten met betrekking tot brandgevaarlijke clausules in haar Zekerheidscombinatie Bedrijven herschreven. Hieronder ziet u een overzicht van de beroepen waarvoor de clausules zijn aangepast:
 
Beroep Nieuwe preventieclausule Bijzonderheden
Dakdekkersbedrijven Clausule ‘Brandgevaarlijk dakdekkerswerk’ (872) Dakdekkersbedrijf is uitgesloten risico in de volmacht. Dakdekkersbedrijven worden teruggegeven aan de provinciale portefeuille
Bedrijven zoals loodgieters, inclusief dakdekkerswerk Clausule ‘Brandgevaarlijk dakdekkerswerk’ (872)
Clausule ‘Andere brandgevaarlijke werkzaamheden’ (871)
Deze bedrijven krijgen twee nieuwe clausules
Overige bedrijven inclusief brandgevaarlijk werk, maar exclusief brandgevaarlijk dakdekkerswerk Clausule ‘Andere brandgevaarlijke werkzaamheden’ (871) Deze bedrijven krijgen een clausule waarin brandgevaarlijk dakdekkerswerk is uitgesloten
Aanpassingen op Cascade Garageverzekering

Per 1 januari 2018 doet zich een aantal wijzigingen voor op de Garageverzekering van Cascade. De wijzigingen zijn noodzakelijk vanwege de sterk gestegen schadelast en de toename van het aantal administratieve handelingen.

Zowel de premie voor de Garageverzekering alsa voor aanvullende module Collectief Casco stijgt met 7,5%. De poliskosten worden verhoogd van € 10,- naar € 15,-. De prolongatiekosten stijgen tenslotte van € 1,55 naar 2,50 per incasso.

Aanpassing clausule
Ook de inhoud van de Clausule GD 10 Naverrekening wijzigt. Bij de verwerking van de naverrekening wordt de voorschotpremie van het huidige verzekeringsjaar met terugwerkende kracht per 1 januari aangepast naar de daadwerkelijke gegevens. Voorheen was de definitieve premie van het afgelopen verzekeringsjaar gelijk aan de voorschotpremie voor het huidige verzekeringsjaar. De 20% marge blijft van toepassing bij de verwerking van de naverrekening over het afgelopen verzekeringsjaar.

Minimumpremie
Zowel de Garageverzekering als de module Collectief Casco krijgen met ingang van de jaarwisseling een minimumpremie. Voor de Garageverzekering is dat € 1.175,- en voor de module Collectief Casco is dat € 750,-.

Polissen London Rechtsbijstand over naar DAS

Vorige maand meldden we al dat de meeste polissen van het opgeheven merk London Verzekeringen overgaan naar Allianz. Ook had u kunnen lezen dat dit niet gold voor de reisverzekeringen (naar de Europeesche) en de rechtsbijstandverzekeringen.

De laatste gaan naar DAS Rechtsbijstand. DAS heeft een ander product en een andere premie, maar het goede nieuws is dat deze polissen bij DAS zullen worden voorzien van een zogeheten 'best-off' clausule en dat de premie gelijk blijft gedurende het eerste jaar. Daarna zal de korting worden afgebouwd.

Een 'best-off' clausule houdt in dat bij melding van een schade aanspraak gemaakt kan worden op de beste voorwaarden die op dat schadegeval betrekking hebben. Dit met uitzondering van het inschakelen van externe deskundigen en de hiermee gemoeide kosten.

Nieuwsbrief 11 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl