Februari 2018
Prolongatiekosten op provinciale polissen

Zoals bekend brengt Cascade per prolongatie een bedrag van € 1,55 in rekening aan verzekerden. Dit bedrag wordt zowel geheven op polissen die in volmacht worden afgesloten als op provinciale polissen. Door een administratieve fout is in de voorbije periode verzuimd om deze kosten door te berekenen aan een deel van de klanten met provinciale polissen.

Vanaf 1 maart 2018 wordt die fout hersteld en zullen de klanten die tot dan toe gevrijwaard waren van prolongatiekosten deze ook doorberekend krijgen. Mogelijk zullen sommige klanten daarover bezwaar aantekenen. Feit is echter dat zij door het uitblijven van de doorbelasting eigenlijk een financieel voordeeltje hebben gehad.

Sancties op niet niet geactualiseerde verzekeringen

Vanaf 1 februari 2018 zullen klanten die hebben nagelaten hun medewerking te verlenen aan de naverrekening (of 'premie actualisatie') worden gesanctioneerd. De premie van de AVB stijgt voor deze klanten met 50%, die voor de Rechtsbijstandverzekering met 30%. De boete vloeit voort uit de polisvoorwaarden.

De sanctie zal voor de meeste klanten waarschijnlijk niet geheel onverwacht komen. Vanaf april 2017 is deze bedrijven al een aantal keren verzocht actuele bedrijfsgegevens aan te leveren ten behoeve van de naverrekening. In onze nieuwsbrief van november berichtten wij hier ook al over.

In de eerste week van februari ontvangt u een lijst van klanten die het betreft. Het nieuwe premie actualisatie proces start ook dit jaar weer op 1 april.

Eigen aanvraagformulier zakelijke verzekeringen
Om het primaire proces beter te stroomlijnen komt Cascade Zakelijk binnenkort met een eigen aanvraagformulier. Momenteel ontvangen wij nog aanvraagformulieren van diverse verzekeraars. Dat voldoet prima, maar het komt ook voor dat intermediairs volstaan met het mailen van de bestaande polis met het verzoek daar qua premie onderdoor te gaan.

Door zich te beperken tot het insturen van een kopie van de bestaande polis ontbreekt veelal essentiële informatie voor het correct kunnen beoordelen van een bepaald risico. De tijdwinst die u boekt door in eerste instantie te kiezen voor de gemakkelijke weg, wordt meestal ruimschoots teniet gedaan door de tijd die het kost om daarna alsnog alle gegevens te verzamelen.

Wij adviseren u dan ook om altijd een goede risico-inventarisatie te maken en het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Tenslotte nog een tip voor het geval u snel over een indicatieve premie wilt beschikken: voer de relatie, voordat u bij ons een offerteverzoek indient, eens op in ATOSI.
Afdeling Automotive draait overurenDe afdeling Automotive van Cascade draait momenteel overuren. Het aantal aanvragen voor garageverzekeringen is de laatste weken sterk gestegen en ook neemt het aantal intermediairs dat met ons wil samenwerken gestaag toe. Keerzijde van de populariteit van de garageverzekeringen is dat de normale performance momenteel niet gehaald wordt. Door over te werken wordt getracht de werkvoorraad weer naar normale proporties af te bouwen. 

Sinds verzekeraar Allianz eind vorig jaar de garageportefeuille van Aegon overnam, zoeken veel intermediairs hun heil bij Cascade, temeer ook omdat Allianz per 1 januari 2018 de premies verhoogde met maar liefst 15%. Vorig jaar beleefde Cascade ook al een erg drukke periode toen verzekeraar Delta Lloyd stopte met zijn garageverzekering.

Nieuwsbrief 1 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl