Maart 2018
Bereid u goed voor op de AVG

Op vrijdag 25 mei 2018 is het zover. Dan wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Ook uw kantoor zal daarmee te maken krijgen. Wij adviseren u dan ook zich er goed in te verdiepen. Want niet 'compliant' zijn kan na 25 mei resulteren in aanzienlijke sancties. Die sancties variëren van hoge boetes en dwangsommen tot en met een verbod om nog verwerkingen uit te voeren.  

Register verwerking persoonsgegevens
Vanaf het moment dat de AVG in werking treedt moet u op elk gewenst moment kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Om die reden bent u verplicht om een register in te richten waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. In dat register moet onder meer worden vastgelegd welke organisatorische en technische maatregelen er zijn getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen, welke gegevens u bewerkt en hoe lang u die bewaart.

Verwerkersovereenkomst met Cascade
Voor het verwerken van gegevens maakt u gebruik van de diensten van Cascade. Zo staan de gegevens van uw klanten onder meer in AWI en in Anva. Cascade is, volgens de AVG, een zogeheten 'verwerker'. Ook wij moeten maatregelen nemen die de persoonsgegevens van uw klanten beschermen. En omdat u met ons samenwerkt, bent u verplicht om zorg te dragen voor een verwerkersovereenkomst. Bijgaand treft u een model verwerkersovereenkomst aan dat u ons kunt voorleggen.

En verder
Wij adviseren u zich goed te verdiepen en zeker één of meer bijeenkomsten bij te wonen over dit onderwerp. Zelf zal Cascade ook nog een bijeenkomst gaan organiseren in Assen. Nadere mededelingen hierover volgen. Tot slot treft u hier nog wat meer informatie over dit onderwerp aan. Deze informatie is afkomstig van DFO (voorheen D&O) en bevat nadere uitleg over wat er staat te gebeuren.

AVG en FISH: 'En/of' relaties niet meer toegestaan

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gegevensverwerkers zoals Cascade niet meer werken met 'en/of' relaties, zoals 'Dhr. Jansen en/of mw. Pietersen'. Daar moet voortaan één naam voor in de plaats komen.

Ook voor het registreren van schademeldingen in FISH kan er alleen nog gewerkt worden met zogeheten enkelvoudige relaties. Ingeval er sprake is van twee verzekeringnemers, moet de tweede verzekeringnemer voortaan apart worden vermeld. Bestaande 'en/of' relaties in ANVA/AWI zullen de komende tijd worden aangepast.

Nieuwsbrief 3 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl