April 2018
Verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk

Al enige tijd hangt de vraag boven de markt of onder de AVG de verzekeraar of de adviseur de verwerkingsverantwoordelijke is. Of dat er misschien een wederzijdse verwerkersovereenkomst moet komen. Adfiz heeft nu, samen met het Verbond van Verzekeraars, vastgesteld dat zowel de verzekeraar/assuradeur als de adviseur/bemiddelaar allebei als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn aan te merken. Er is dus geen sprake van dat de ene partij in opdracht van de andere partij persoonsgegevens verwerkt. Daarmee is duidelijk geworden dat er geen noodzaak bestaat om verwerkersovereenkomsten tussen de partijen te sluiten. De oproep van Cascade om ons een dergelijke overeenkomst voor te leggen kunt u dus naast u neer leggen, het is niet meer noodzakelijk.

          

'En/of' relaties niet meer mogelijk na invoering AVG

In de vorige editie van Cascade Info, de nieuwsbrief van maart, schreven wij dat Cascade de bestaande en/of relaties zal aanpassen. De reden is dat de AVG, die binnenkort van kracht wordt, eist dat er alleen nog gewerkt kan worden met zogeheten enkelvoudige relaties.

Helaas kan Cascade die aanpassing niet zelf doorvoeren, omdat wij niet kunnen oordelen of bij de en/of-relatie 'Dhr. Jansen en/of mw. Pietersen' gekozen moet worden voor de heer Jansen of voor mevrouw Pietersen. Het is dus aan u om te oordelen welke persoon blijft staan.

Om u van dienst te zijn ontvangt u van ons binnenkort een lijst van uw 'en/of relaties' met het verzoek deze in AWI te vervangen door een enkelvoudige relatie. Om te voorkomen dat u wettelijk de fout ingaat, verzoeken wij u de wijzigingen door te voeren voor 25 mei a.s., de dag dat de AVG ingaat.

Premieactualisatie vanaf 16 april gestart 

Wie het betreft, zal het al wel gemerkt hebben: de premieactualisatie 2018 is van start gegaan. In de voorbije periode heeft u kunnen aangeven hoe u wilt dat er met uw klanten gecommuniceerd wordt. De meeste intermediairs laten het naverrekeningstraject volledig aan ons over, maar toch heeft een aantal kantoren aangegeven de communicatie zelf te willen verzorgen, of in ieder geval mee te willen kijken. Uiteraard kan dat, want bij Cascade krijgt u het, zoals u het hebben wil!

Intermediairswijzigingen graag van meer informatie voorzien

Het komt regelmatig voor dat u een intermediairswijziging naar de verzekeraar of rechtstreeks naar ons stuurt. In de meeste gevallen worden dan alleen polisnummer, naam en adresgegevens vermeld. Het zou echter prettig zijn als ook vermeld wordt om wat voor een verzekering het gaat. Dat bespaart zowel ons als de verzekeraars het nodige werk. Zo kan bij een herinnering bij de verzekeraar meteen navraag gedaan worden bij de juiste afdeling.

Nieuwsbrief 5 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl