Juni 2018
Forse verhoging WA-premies Avéro Achmea

Zoals bekend hebben verzekeraars steeds meer moeite met het winstgevend maken van hun schadeportefeuilles. Maar het water moet je toch behoorlijk aan de lippen staan als je met premieverhogingen komt die ruimschoots in de dubbele cijfers lopen. Avéro Achmea doet het. Per 1 juli stijgt de WA-premie voor een automobilist onder de 25 in 'zeer sterk stedelijk' gebied met maar liefst 85%! 

Als redenen voor de verhoging geeft Avéro het stijgende aantal verkeersongelukken en zwaargewonden, de sterk gestegen kosten van schadeherstel en de steeds hoger wordende uitkeringen en kosten van letselschades. Hieronder ziet u voor welke producten en dekkingen de verhogingen gelden:

nr Product Verhoging WA  
1 Personenautoverzekering Goed op Weg    
  WA-generiek 15%  
  aanvullende maatregelen Goed op Weg op leeftijd:    
  - leeftijd 18 t/m 24 jaar 25%  
  - leeftijd 25 t/m 29 jaar 15%  
  aanvullende maatregelen Goed op Weg op stedelijkheid *:    
  - Stedelijkheid 1 45%  
  - Stedelijkheid 2 25%  
  - Stedelijkheid 3 10%  
  - Stedelijkheid 4 en 5 0%  
2 Personenauto andere producten 15%  
3 Bestelauto 25%  
4 Vrachtauto 15%  
5 Camper 15%  
6 No-claim beschermer personenauto Van Naar
  - WA+Casco Diesel/gas tot 24 jaar € 155,00 € 193,75
  - WA+Casco Benzine tot 24 jaar € 155,00 € 193,75
  - WA+Casco Diesel/gas vanaf 24 jaar € 110,00 € 137,50
  - WA+Casco Benzine vanaf 24 jaar € 100,00 € 120,00
  - WA, WA+Beperkt Casco wijzigen niet nvt nvt

   * indeling stedelijkheid: 1 = zeer sterk stedelijk; 2 = sterk stedelijk; 3 = matig stedelijk; 4 = weinig stedelijk; 5 = niet stedelijk

Zoals u ziet stijgen ook de premies van de no-claim beschermer aanzienlijk, gemiddeld met 23%.

Ook Reaal en Delta Lloyd wijzigen premies

Reaal past premies en voorwaarden mobiliteitsverzekeringen aan

Afschaffing van alle commerciële kortingen, striktere toepassing van BM terugval na schade, altijd een eigen risico, opheffing van 'oneigenlijke' collectiviteiten, een geboortedatum- en schadevrije jaren check: het is maar een greep uit de reeks van maatregelen die Reaal heeft ingevoerd om de resultaten in de volmachttekening verbeteren. En uiteraard komen daar nog flink wat premieverhogingen en voorwaardenaanpassingen bij. Wat dat laatste betreft, in een notendop zijn dit de wijzigingen:

Personenauto
- Premieverhoging WA van 10%
- Invoering minimum premies (WA: € 200, WA + Bep.Casco € 230, WA + Casco € 280)
- Nieuwe voorwaarden: aanpassing Eigen Risico

Oldtimer
- Aanpassing leeftijdscategorieën
- Nieuwe tarieven
- Verlaging provisie Schadeverzekering Inzittenden van 25% naar 20%

Topcar
- Premieverhoging WA van 7,5%
- Aanpassing BM-tabel
- Starttrede 6 bij 0 schadevrije jaren
- Verscherpte acceptatie Topcar
- Nieuwe voorwaarden: aanpassing Eigen Risico, toevoeging aanschafwaarderegeling

Vrachtauto
- Premieverhoging SVI van € 50 naar € 75
- Aanpassing BM-tabel
- Starttrede 6 bij 0 schadevrije jaren, indien ouder dan 24 jaar. Jonger dan 24 jaar trede 1
- Nieuwe tarieven

Bromfiets
- Premieverhoging WA van 10%
- Verlaging provisie Schadeverzekering Opzittenden van 25% naar 20%

Caravan
- Premieverhoging van 10%

Bestelauto
- Nieuwe voorwaarden: aanpassing Eigen Risico
- Nieuwe BM-tabel

De nieuwe voorwaarden zijn te vinden onder de volgende produktcodes en versienummers:

Product Voorwaarden Productcode   Versienr.
Personenauto –
Reaal Goed Geregeld Pakket
Personenauto (GGP) 03 112  17-12
Personenauto –
Reaal Totaal Plan
Verkeerspakket VP1712  
17-12
Zakelijk auto Zakelijk Personenauto 03 131 17-11
Bestelauto Bestelauto 03 132 17-11
Vrachtauto Vrachtauto MB V 2017 17-11
Topcar MRTC17 Topcar 04 206 18-02

 

Delta Lloyd verhoogt zakelijke verzekeringen met 20%

Verzekeraar Delta Lloyd heeft, vanwege de fusie met Nationale-Nederlanden, zijn langste tijd gehad. Toch acht de verzekeraar het noodzakelijk om de premies van een aantal zakelijke verzekeringen nog een keer te verhogen. De volgende producten krijgen per 1 juli 2018 een premieverhoging van 20%:

- Gebouwenverzekering
- Inventaris- en goederenverzekering
- Huurdersbelangverzekering
- Bedrijfsschadeverzekering
- Reconstructie- en Extra kostenverzekering

Delta Lloyd benadrukt dat de verhoging niet geldt voor Glas-, Lichtreclame-, Geld- en Milieuschadeverzekeringen.


Regels rond Voorlopige Dekking

Wellicht heeft het te maken met de aangetrokken economie, maar aanvragen tot het verlenen van voorlopige dekking komen steeds vaker voor. En misschien is het wel omdat er altijd haast bij geboden is, maar bij Cascade kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat hierover soms iets te lichtvaardig over gedacht wordt...

Vrijdagmiddag 4 uur, intermediair van Cascade belt: "Goedemiddag. Kunnen jullie even een auto in voorlopige dekking nemen? Wel een beetje snel graag, want de klant vertrekt vanmiddag met zijn nieuwe auto naar het buitenland." "Goed, maar dan heb ik wel wat informatie nodig. Om wie gaat het, wat is zijn adres, zijn geboortedatum? Wie is de risicodrager? Wat is de gewenste dekking? Wat is het kenteken? En wat is de meldcode?" "Ja, dat weet ik allemaal niet hoor, dat bel ik volgende week nog wel even door." 

Dat kan dus niet. Zonder essentiële gegevens iets in voorlopige dekking nemen, zo gemakkelijk werkt het niet, hoe graag wij u ook ter wille willen zijn. Want wettelijk gezien hebben wij een aantal verplichtingen, ook als gaat om een voorlopige dekking. Zo moeten er afdoende gegevens beschikbaar zijn om bijvoorbeeld een UBO-check te kunnen doen.

Wilt u weten waar u zoal aan dient te voldoen om voorlopige dekking te verlenen? Die informatie is te vinden op het Cascade Extranet. Daar staat achter de tab 'Documenten', onder 'Handleidingen' een 'Toelichting gebruik voorlopige dekkingsbevoegdheid'. In dat document staat, voor waar het volmachtrisico's betreft, omschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Wij verzoeken u vriendelijk nota te nemen van deze informatie.

Veel nieuwe aanvraagformulieren op Extranet

De afgelopen week zijn er op het Cascade Extranet maar liefst 13 nieuwe aanvraagformulieren toegevoegd. Negen daarvan hebben betrekking op het Privé Compleet pakket van Cascade. De overige vier betreffen aanvraagformulieren voor het Reaal Goed Geregeld Pakket (GGP), de Unigarant Watersportverzekering, het a.s.r. Vernieuwd Voordeel Pakket en de klassieker- en kampeerautoverzekering van Avéro Achmea.

De aanvraagformulieren zijn te vinden onder 'Documenten', in de map 'Aanvraagformulieren'.

Nieuw autoverzekering Allianz

Verzekeraar Allianz heeft een nieuwe autoverzekering geïntroduceerd, die in de plaats komt van de Allianz Veilig Op Weg Pakket verzekering. Het nieuwe produkt is ook al in AWI af te sluiten. Belangrijkste verschillen zijn het vervallen van het eigen risico, mits de schade wordt gerepareerd door een Allianz Tophersteller. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan keert Allianz € 500 minder uit, hoewel dat afkoopbaar is met de optie 'Vrije Reparatiekeuze'. 

Andere wijzigingen hebben betrekking op de regels rond vervangend vervoer. Bij Beperkt Casco krijgt de verzekerde voortaan 7 i.p.v. 5 dagen vervangend vervoer bij total loss en 30 dagen ingeval van diefstal. Heeft de klant een Volledig Cascoverzekering bedragen beide termijnen nu 30 dagen. De nieuwwaarderegeling geldt in het nieuwe produkt voor 1 jaar (was 3 jaar) en is optioneel te verlengen naar 2 of 3 jaar. Accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 2.500 (was € 1.250).

Nieuwsbrief 7 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl