Augustus 2018
Deadline aanlevering gegevens Premieactualisatie nadert

De premieactualisatie, voorheen ook wel naverrekening genoemd, nadert zijn eindfase. Op 16 juli j.l. hebben de relaties een laatste reminder gekregen. De deadline voor aanlevering is vastgesteld op woensdag 15 augustus. Aanleveringen die na die datum binnenkomen worden alleen nog geaccepteerd als er een gegronde reden is om uitstel te verlenen. 

Toeslagen tot 50%
Wie half augustus nog niets heeft aangeleverd, kan met terugwerkende kracht een extra premieopslag tegemoet zien. Deze verhoging kan oplopen tot maximaal 50%. Dat betekent dat er anderhalf keer zoveel premie betaald moet worden voor dezelfde verzekering. De verhoging volgt uit de polisvoorwaarden en wordt opgelegd door de verzekeraars.

Klant wijzen op deadline
De meeste bedrijven hebben hun gegevens inmiddels al aangeleverd. Meer dan 85% is al binnen. Kennelijk is het besef nu doorgedrongen dat het toch even gedaan moet worden, als je niet met die extra toeslag geconfronteerd wilt worden. Het kan overigens geen kwaad om, als intermediair, de klant er op te wijzen dat hij voor de 15e zijn huiswerk moet doen.
 

Offerteformulier Cascade Zakelijk groot succes

In de nieuwsbrief van mei j.l. introduceerden wij ons universele offerteformulier voor zakelijke schadeverzekeringen. Het is altijd even afwachten of men er dan wel gebruik van wenst te maken, want intermediairs hechten over het algemeen sterk aan bestaande routines. Nou, die eventuele vrees is ongegrond, want er wordt volop gebruik van gemaakt.

Invullen op laptop of pc
Toch valt er iets bijzonders op: hoewel het Word-document digitaal is in te vullen, ontvangen wij toch nog met zekere regelmaat formulieren die ‘met de hand’ zijn ingevuld. Dat is niet zo efficiënt lijkt ons. Niet alleen duurt het dan langer om ‘m in te vullen, het lezen van wat u opschrijft is soms ook wat lastig. Onze tip: vul ‘m digitaal in op uw laptop of pc!

Suggesties ter verbetering
Hoewel het nieuwe formulier met zorg is samengesteld, staan wij open voor suggesties die tot verdere verbetering kunnen leiden. Die kunt u richten aan zakelijk@cascade.nl. En voor het geval u het formulier niet kunt vinden: het is te vinden op het extranet van Cascade, onder ‘Documenten’, in de map ‘Aanvraagformulieren’  
 

Nieuwsbrief 9 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl