September 2018
Workshop AWI op 4 oktober
Ook dit najaar biedt Cascade weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een Workshop AWI. De workshop vindt plaats op donderdag 4 oktober, van 13.30 uur tot 16.00 uur, in ons kantoor aan de Zwedenlaan 12 in Assen.

Ter voorbereiding op de workshop willen we graag weten waar je, als gebruiker van AWI, zoal tegenaan loopt. We verzoeken je dan ook deze 'pijnpunten' vooraf te mailen naar frits.habing@cascade.nl. We komen er dan in de workshop op terug.

Learning by doing
Aan de hand van praktijkcases zullen we dan alle ins en outs van AWI de revue laten passeren. Om de opdrachten te kunnen uitvoeren, adviseren we je om zelf een laptop mee te nemen. Mocht je daar niet over beschikken, laat dat dan even weten aan Frits Habing.  

Meet and greet
Aansluitend aan de workshop is er nog gelegenheid om kennis te maken met de medewerkers van de diverse afdelingen van Cascade. Het aantal plaatsen voor de workshop is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol. U kunt zich HIER aanmelden.


 
Nieuwe Europese richtlijn gaat 1 oktober in

Op 1 oktober 2018 wordt een nieuwe Europese richtlijn (de IDD, Insurance Distribution Directive) van kracht met normen voor zowel ontwikkelaars als distributeurs van verzekeringen. De AFM zal gaan toezien op de naleving.

Voor u als intermediair zijn vooral de 'verplichtingen voor de bemiddelaar' van belang. Kort gezegd komt het er op neer dat een bemiddelaar de producten van de verzekeraar uitsluitend verkoopt aan de juiste doelgroep, dat deze aansluiten bij de behoeften en wensen van de klant en dat belangenverstrengeling wordt voorkomen. Waarschijnlijk hield u zich daar al aan.  

Provisietransparantie
Bemiddelaars moeten voortaan hun klanten laten weten of zij voor het adviseren / bemiddelen in een schadeverzekering rechtstreeks door de klant worden betaald, of dat zij hiervoor provisie ontvangen van de aanbieder. Bij rechtstreekse betaling door de klant moet hij de hoogte van het bedrag vermelden.

Verzekeringskaarten
De verzekeringskaart is nog maar kort geleden ingevoerd, maar wordt nu al vervangen door het IPID, een afkorting die staat voor Insurance Product Information Document. De IPID's zullen binnenkort (stapsgewijs) te vinden zijn op de website van Cascade, op dezelfde plek als waar nu de verzekeringskaarten staan.

Koppelverkoop verboden
Banken doen dat nog wel eens: een lening kan alleen afgesloten worden als de lenende partij ook zijn verzekeringen onderbrengt bij deze bank. Dat mag niet meer. Een dienst verkopen in combinatie met een verzekering als één pakket mag wel, mits hierover richting de klant duidelijk wordt gecommuniceerd. 

Tot zover de belangrijkste gevolgen van de IDD voor u als adviseur / bemiddelaar. Wilt u meer weten over de IDD, kijk dan op afm.nl. Hier vindt u factsheets en ‘Veelgestelde vragen over IDD’. 

Nieuwsbrief 10 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl