Oktober 2018
LMB-portefeuille over naar a.s.r.

De volmachttekening op de LMB-portefeuille is door a.s.r. opgezegd. Per 1 januari 2019 wordt het garagedeel (mechanisatie en handelsvoorraad) overgevoerd naar a.s.r. provinciaal. De brandtekening kan vooralsnog bij Cascade blijven doorlopen in de volmacht, met a.s.r. als risicodrager. Gezien het risico dient deze wel als Special Limit te worden opgevoerd. 

Voor een periode van 36 maanden geldt er een best-off clausule, een garantie dat voor de klant steeds de beste voorwaarden gelden. Deze periode gaat in vanaf de eerstkomende premievervaldatum van de verzekering op of na 1 januari.

Tijdpad overvoer
Uiterlijk 15 oktober 2018 dienen door Cascade alle stukken te worden aangeleverd bij a.s.r., inclusief de UBO-verklaringen. Vervolgens zullen in de eerste helft van november de conceptpolissen naar u als intermediair worden verstuurd. Begin december volgen dan de definitieve polissen.   

Verzoek aan u
Alvorens wij de stukken aanleveren bij a.s.r. zouden wij graag, bij voorkeur op zo kort mogelijke termijn, de volgende informatie van u ontvangen:

  1. Wilt u de provinciale polis(sen) via Cascade laten lopen, of via uw eigen agentschap bij a.s.r.? Indien de post moet lopen via uw eigen agentschap, zouden wij graag uw RC-nummer bij a.s.r. willen ontvangen.
  2. Zou u een contactpersoon (iemand die werkzaam is bij de klant) kunnen opgeven voor de link met Verkeersplein? Dit platform dient voor het aan- en afmelden van kentekens. Uiteraard kunt u ook zelf die taak voor uw klant vervullen.
  3. Wilt u de brandtekening in de volmacht van Cascade laten doorlopen, of dienen die verzekeringen ook te worden overgeheveld?
Contactpersoon Cascade
Hebt u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande, of wilt u een overzicht ontvangen van de relaties die het betreft? Dan kunt u contact opnemen met Ineke Brink van de afdeling Volmachten Zakelijk. Zij is per e-mail te bereiken op ineke.brink@cascade.nl en telefonisch op (0528) 299 472.
 
Extra Nieuwsbrief - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl