December 2018
Wijzigingen van premies en voorwaarden per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn er aanmerkelijk minder verhogingen en voorwaardenaanpassingen dan in voorgaande jaren. De reden is dat verzekeraars niet meer wachten tot de jaarwisseling als meest geëigende moment om wijzigingen door te voeren. De aanpassingen voor de garageverzekeringen treft u aan in het artikel hieronder.  

Dit zijn de premieaanpassingen per 1 januari 2019:

 Allianz
 AVB  10% op branches bouw, verhuurbedrijven, sportverenigingen
 Brand Zakelijk  5% op branches steen/aarde, hout, opslag, groothandel,
 bedrijfsverzamelgebouwen
 Werkmaterieel  7% op WA, 3% op casco
 ARAG
 Particuliere producten  5%, inclusief indexering
 Zakelijke producten  5%, inclusief indexering
 Maatwerkproducten  5%, inclusief indexering
 ProRechtCombinatie Agrarisch  10%, inclusief indexering
 DAS
 Alle producten, m.u.v.
 motorrijtuigen gerelateerde
 producten, Verkeer & Vakantie en
 Particulieren Totaal
 2,1% verhoging als gevolg van indexering
 Nationale-Nederlanden
 AVB  10% op
 - Bouw (behalve aannemers)
 - Groothandel
 - Industrie
 - Onderwijsinstellingen
 - Sport- en Ontspanningsverenigingen (behalve denksport, drumband en
   hobbyclub)

 - Vrije beroepen (Medisch)
 - Zakelijke dienstverlening
 - Overige dienstverlening
 - Transport
 20% op
 - Aannemers
 - Detailhandel Food en Non Food
 - Horeca
 - Medische instellingen
 - Overheid
 Brand Zakelijk  10% op Gebouwenverzekering
 Zakelijke personenauto  15% op WA, 8% op Extra dekking, 8% op Casco
 Bestelauto  15% op WA, 8% op Extra dekking, 8% op Casco
 Vrachtauto  15% op WA, 8% op Extra dekking, 8% op Casco
 Wagenparken  15% op WA, 8% op Extra dekking, 8% op Casco.
 Daarnaast per continuatievoorstel eventueel andere maatregelen
 Werkmaterieel  15%

Avéro Achmea is de enige verzekeraar die per 1 januari 2019 de voorwaarden aanpast. Hieronder de aanpassingen per branche. De aanpassingen betreffen alleen zakelijke verzekeringen:
 
 Branche Brand
 Uitgebreide
 brandverzekering
 Voorwaarden VBB 2018-02 worden VBB 2019-01
 Definitie ‘storm’ is aangepast
 Uitsluitingen illegale activiteiten en opzet of roekeloosheid zijn opgenomen
 De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten
 Elektronica  Supplement VBE 2016-01 wordt vervangen door VBE 2019-01
 Artikel 7.2.1 is gewijzigd: het eigen risico geldt nu per gebeurtenis en niet meer per object per
 gebeurtenis
 Exploitatiekosten  Supplement VBX 2018-02 wordt vervangen door VBX 2019-01.
 Extra kosten  Supplement VBK 2018-02 wordt vervangen door VBK 2019-01.
 Reconstructiekosten  Supplement VBR 2018-02 wordt vervangen door VBR 2019-01.
 Geldverzekering  Supplement VBG 2018-02 wordt vervangen door VBG 2019-01.
 Branche AVB en Varia
 AVB  Voorwaarden VAB 2018-01 worden VAB 2019-01
 Collectieve
 Ongevallen
 Voorwaarden VOC 2018-01 worden VOC 2019-01
 Persoonlijke
 Ongevallen
 Voorwaarden VOP 2018-01 worden VOP 2019-01
 Het privacy artikelnummer was onjuist en is gewijzigd van 19 in 16
 Branche Motorrijtuigen
 Personenauto  Voorwaarden VMP 2018-01 worden VMP 2019-01
 De regeling contra-expertise is aangepast
 Bestel- en
 vrachtauto
 Voorwaarden VMB 2018-01 worden VMB 2019-01
 De regeling contra-expertise is aangepast
 Aanhangwagen  Voorwaarden VMA 2018-01 worden VMA 2019-01
 De regeling contra-expertise is aangepast
 Bedrijfsregeling 16 (totaal verlies) is opgenomen
 Werkmaterieel  Voorwaarden VMW 2018-01 worden VMW 2019-01
 De regeling contra-expertise is aangepast
 Artikel 1.3 is gewijzigd. De informatie over de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
 Netten (WION) is vervangen door Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en 
 Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON)
Aanpassingen Cascade Garageverzekering

Op de garageportefeuille worden per 1 januari 2019 diverse wijzigingen doorgevoerd. De Cascade portefeuille bestaat uit twee delen: het deel dat in de volmacht van Nationale-Nederlanden is ondergebracht en het deel met Fatum als nieuwe risicodrager.

Nationale-Nederlanden portefeuille
Per 1 januari worden de premies in het dealerpakket met 15% verhoogd op de onderdelen garage en collectief casco. De brandverzekeringen in het dealerpakket worden eveneens verhoogd, maar alleen voor de onderdelen gebouw, inventaris/goederen en bedrijfsschade. De milieuschadeverzekering (MSV) blijft buiten schot.

Fatum portefeuille, met brandverzekering a.s.r.
Ook hier geldt een verhoging van 15%, voor dezelfde onderdelen als bij het NN-deel van de portefeuille. Deze verhoging is overigens al gecommuniceerd bij de bekendmaking van Fatum als nieuwe risicodrager. Detail is dat de brandverzekeringen uit het dealerpakket, die op MSV na ook een verhoging krijgen van 15%, ondergebracht blijven bij a.s.r.

Afwijkend eigen risico
Voor de gehele portefeuille geldt een eigen risico per gebeurtenis. Uitzondering is de module Collectief Casco dat bij Fatum is ondergebracht. Daarvoor geldt een eigen risico per object van minimaal € 500, met een maximum van € 7.500 per gebeurtenis.

Lease-verhuur
De tarieven van de lease-verhuurverzekering van a.s.r. worden ook verhoogd. De premies worden, zoals te doen gebruikelijk, vastgesteld over de cataloguswaarde:

  • WA: van 1,5% naar 2,1% van de cataloguswaarde
  • WA + Casco met eigen risico € 300: van 3,2% naar 4,2%
  • WA + Casco met eigen risico € 500: van 3% naar 4%
Voor alle varianten gaat een minimumpremie gelden van € 600. Dat was € 450.
Nieuwsbrief 15 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl