December 2018
Privé Compleet pool verder zonder a.s.r.
Verzekeraar a.s.r. stopt per 1 januari 2019 als mede-risicodrager voor het Privé Compleet pakket van Cascade. De overgebleven risicodragers in pool C261 zijn nu nog Avéro Achmea en Vivat (Reaal). 

Het terugtrekken van a.s.r. heeft nadelige gevolgen voor verzekerden die hun auto in het pakket verzekerd hebben bij a.s.r.. Want hoewel de verzekering nog wel meetelt bij het bepalen van de hoogte van de totale pakketkorting, verliest de verzekerde de korting op de autoverzekering zelf.
 
Laatste verzekeringen London in 2019 over naar Allianz
In januari 2018 is begonnen met de overvoer van de motorrijtuigenverzekeringen van het inmiddels ter ziele gegane London Verzekeringen. Nu deze exercitie bijna is voltooid, wordt het de hoogste tijd om ook de overige verzekeringen over te voeren. Ook dat neemt een volledig kalenderjaar in beslag.

De verzekeringen zullen per hoofdpremievervaldatum worden overgevoerd naar Allianz. Indien de Allianz premies te veel afwijken van de London premies, zal, samen met het intermediair, gekeken worden naar een andere oplossing.
Nieuwsbrief 16 - 2018 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl