April 2019
Jaarlijkse premieactualisatie weer van start

Binnenkort gaat Cascade weer van start met de jaarlijkse premieactualisatie. De meeste klanten die voor de naverrekening in aanmerking komen worden door ons benaderd. Een klein aantal bedrijven zal door zijn intermediairs zelf benaderd moeten worden.

Voor de premieactualisatie is een strak tijdsschema opgesteld. Zo worden de bedrijven op 1 juni aan hun verplichting herinnerd en kunnen ze de laatste reminder al op 1 juli a.s. verwachten. Geeft een bedrijf ook na de dan gestelde uiterste termijn geen gehoor aan ons verzoek tot aanlevering van gegevens, zullen onherroepelijk de bekende sancties (premieopslagen tot 50%) in werking gaan.  

Voor vragen over de premieactualisatie kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie Zakelijik, (0528) 299 472, of een mail sturen naar zakelijk@cascade.nl.

Allianz verhoogt wederom de premies

In de nieuwsbrief van januari j.l. meldden wij u, dat Allianz per 1 maart 2019 de premies zou gaan verhogen van een aantal mobiliteitsverzekeringen. De Duitse verzekeraar heeft inmiddels vastgesteld dat de premiestijging niet afdoende is om de stijgende schadelast te compenseren. Om die reden voert Allianz per 1 mei 2019 wederom een premieaanpassing door.

Schematisch zien de aanpassingen er als volgt uit:

Product Premie-aanpassing bij polissen met hoofdpremie-vervaldatum vanaf
1 maart 2019
Premie-aanpassing bij polissen met
hoofdpremie-vervaldatum vanaf
1 mei 2019
Alle particuliere en zakelijke personenauto’s 8,5% op WA
3% op volledig en beperkt casco
14,5% op WA
6% op volledig en beperkt casco
Bestelauto 8% op WA
5% op volledig en beperkt casco
14,5% op WA
6% op volledig en beperkt casco
Caravan 7,5% 7,5%
Motorfiets 5% op WA en
3% op volledig en beperkt casco
14,5% op WA en
6% op volledig en beperkt casco
Oldtimer 8,5% op WA en
3% op volledig en beperkt casco
14,5% op WA en
6% op volledig en beperkt casco
Nieuwsbrief 5 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl