Juni 2019
Premies toercaravan, opstal en gebouwen omhoog bij Avéro

Een volgens eigen zeggen fors toegenomen schadelast dwingt Avéro Achmea om per 1 juli 2019 de premies te verhogen met 15% voor de toercaravanverzekering, de opstalverzekering en de zakelijke verzekering van gebouwen.

De verzekeraar heeft moeten vaststellen dat het aantal storm- en waterschades in de afgelopen periode nogal is toegenomen. Daarnaast hadden ook de toegenomen kosten van herstelwerkzaamheden, met name die van materiaal en loon, een negatief effect op het resultaat.

Polisvoorwaarden a.s.r. voor 5 verzekeringen aangepast

Verzekeraar a.s.r. past per 1 juli 2019 de voorwaarden aan van een aantal prodcten. In de tabel ziet u om welke verzekeringen het gaat:

Verzekering Huidige voorwaarden Nieuwe voorwaarden Nieuwe verzekeringen Vanaf hoofd-prolongatiedatum
Gebouwenverzekering (zakelijk) BE 16-01 BE 19-01 1 juni 2019 1 juli 2019
Inventaris en goederenverzekering (zakelijk) BG 16-01 BG 19-01
Woonhuisverzekering (VVP) VP WH 2015-01, 2015-02, 2018-01 VP WH 2019-01
 
1  juli 2019 1 juli 2019
Recreatiewoning (VVP) VP RW 2018-01 VP RW 2019-01
Inboedelverzekering (VVP) VP IB 2015-01, 2015-02, 2018-01 VP IB 2019-01
 

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Zakelijk
 • In de voorwaarden van de Gebouwenverzekering is verduidelijkt hoe wordt omgegaan met schade in het geval van gedeeltelijke beschadiging van asbesthoudende dakbedekking. Is een klein deel van het dak beschadigd? Dan is een vergoeding op basis van herstelkosten mogelijk. Maar a.s.r. vergoedt nooit meer dan de dagwaarde van het hele dak.
 • Bij de Gebouwenverzekering zijn toestellen en bedrijfsmiddelen verzekerd voor nieuw- of dagwaarde. Toestellen en bedrijfsmiddelen zijn beperkt tot een concreet aantal objecten.
 • Bij zowel de opstal- als de inventarisverzekering zijn dekkingsverbeteringen doorgevoerd voor schades door neerslag, sneeuwdruk en storm. Voortaan geldt de uitsluiting voor installatie- en montagefouten alleen als deze fouten hebben geleid tot een constructiefout.
Particulier
 • Het belangrijkste verschil tussen de voorwaardenmodellen 2019-01 en 2018-01 van de Woonhuis- en Recreatiewoningverzekering is hoe a.s.r. omgaat met gedeeltelijke beschadiging van een asbestdak. Heeft uw klant meer dan 200 m² asbesthoudend dakoppervlak? En is maar een klein deel van het dak beschadigd? Dan is een vergoeding op basis van herstelkosten mogelijk. a.s.r. vergoedt nooit meer dan de dagwaarde van het hele dak.
 • Verdere aanpassingen tussen de voorwaardenmodellen 2019-01 en 2018-01 zijn:
  • Recreatiewoning: volière is aan de beschrijving tuin toegevoegd en verzekerd voor schade door hagel, storm en glasscherven. Dit geldt ook voor de boomhut.
  • Inboedel: bij schade aan huurdersbelang ontvangt uw klant voortaan een eerste termijn van 50% van het vastgestelde schadebedrag en daarna een uitbetaling op basis van nota's tot aan het vastgestelde schadebedrag. Voorheen ontving uw klant in één keer het vastgestelde schadebedrag.
  • De e-reader is voortaan verzekerd als mobiele elektronica. Met de keuzedekking Mobiele Elektronica is de e-reader voortaan ook overal in Nederland verzekerd. Met de keuzedekking Kostbaarheden Verlies en Buitenhuis is de handbooguitrusting van uw klant voortaan overal ter wereld verzekerd.
  • Woonhuis en Inboedel: boomhut, tuinhuisje en volière zijn aan de beschrijving tuin toegevoegd en verzekerd voor schade door hagel, storm en glasscherven. Dit geldt ook voor een pergola.
Rechtsbijstand NN over van SRK naar DAS

Vanaf 1 juli a.s. zal DAS de rechtsbijstandverlening aan de klanten van Nationale-Nederlanden gaan verzorgen. Deze rechtsbijstandverzekeraar komt in de plaats van SRK. De klanten zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Lopende dossiers
In lopende dossiers zal de klant vóór 1 juli rechtstreeks íngelicht worden over de verdere behandeling van het dossier. Als de behandeling overgaat naar DAS, neemt DAS contact op. De verdere behandeling van het dossier vindt plaats op basis van de bestaande dekking.

Dekking blijft gelijk
De overgang van de rechtsbijstandverlening naar DAS heeft geen gevolgen voor de dekking van de verzekering. Alleen de naam en de contactgegevens van SRK naar DAS zullen worden aangepast in de polisvoorwaarden. De klant ontvangt om die reden nu geen nieuwe polisvoorwaarden.

a.s.r. stopt met Rechtsbijstandverzekering Bewust in VP

In februari 2019 berichtten wij dat objectmutaties in het Voordeelplan (kortweg VP, niet te verwarren met het VVP) niet meer mogelijk waren. Nu acht a.s.r. de tijd rijp voor een volgende stap op weg naar de uitfasering van het pakket: vanaf 1 september stopt men met de Rechtsbijstandverzekering Bewust uit het VP.

De Rechtsbijstandverzekering Bewust is al behoorlijk op leeftijd. Daardoor zou de verzekering inmiddels onvoldoende aansluiten bij de verwachtingen van de klant. De verzekeraar verzoekt het intermediair om klanten te helpen bij het vinden van een passend alternatief, zoals bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering in het Vernieuwde Voordeelpakket (VVP).

Nieuwsbrief 6 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl