September 2019
Cyberclausule van toepassing op zakelijke verzekeringen Allianz
Allianz heeft een cyberclausule in gebruik genomen op alle polissen voor Zakelijke Brand, Transport, AVB en technische verzekeringen. De clausule moet slechts duidelijkheid verschaffen, want zij heeft geen invloed op de dekking: het cyberrisico was al niet verzekerd op deze producten. De clausule gaat toegevoegd worden per hoofdpremievervaldatum.

De clausule heet CYBER en heeft als inhoud: "Schade die het gevolg is van het gebruik, ongeoorloofd of niet, van een computer, of in het algemeen van elk computersysteem, computersoftware, kwaadaardige codes, een computervirus of enig ander elektronisch systeem is niet verzekerd, behalve als dit leidt tot een verzekerd evenement zoals beschreven in de polis(voorwaarden) en/of aanvullende clausules."
 
Wenst de klant het cyberrisico toch te verzekeren, Cascade acht dat overigens in veel gevallen raadzaam, dan kan hij kiezen voor een cyberverzekering. Dit product kan vooralsnog alleen provinciaal afgesloten worden.  

Rechtsbijstand NN naar DAS
Tot voor kort konden klanten met een rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden hun verzoek tot juridische ondersteuning indienen bij SRK. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 1 juli 2019 kunnen klanten zich vervoegen bij DAS Rechtsbijstand. DAS is de nieuwe uitvoerder van de rechtsbijstandverzekeringen van Nationale-Nederlanden.

SRK Rechtsbijstand heeft alle klanten al vóór 1 juli 2019 geïnformeerd over de verdere behandeling van hun zaak. Voor onlangs afgehandelde zaken kan contact worden opgenomen met DAS.

De overgang heeft geen gevolgen voor de dekking, maar wel voor de premie. Deze wordt met ingang van 1 oktober 2019 aangepast. De basisdekking wordt met 3% verhoogd, alle aanvullende dekkingen met 10%.

Nieuwsbrief 8 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl