Oktober 2019
Coulanceregeling van toepassing op verlopen rijbewijzen

Het CBR kampt momenteel met grote achterstanden, waardoor met name 75-plussers erg lang moeten wachten op de verlenging van hun rijbewijs. Cascade heeft begrip voor hun situatie en hanteert derhalve een coulanceregeling. Er is dekking als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden.

Zo mag het rijbewijs niet langer dan een jaar zijn verlopen, mogen er geen aantekeningen op het rijbewijs staan en was het verlopen rijbewijs 5 of 10 jaar geldig. Tenslotte, maar wellicht spreekt dat vanzelf, mag de bestuurder niet al een keer afgekeurd zijn geweest door het CBR.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er tenslotte op dat boetes die voortkomen uit het rijden zonder geldig rijbewijs niet vergoed worden...

Kruip in de huid van de inbrekerEnig idee hoe inbrekers te werk gaan? Hoe laat ze dat bij voorkeur doen, in welke woningen en wat ze daarbij gebruiken? En waar ze op uit zijn? Kruip in de huid van de inbreker en kom er achter hoe ze het doen. Klik HIER voor de inbraakchecker, een quiz ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Premieverhoging garageverzekeringen

Per 1 januari 2020 worden de premies van de garageverzekeringen in de oude (beheers-)portefeuille verhoogd. Het gaat hier om de polissen waarvoor Fatum en Nationale-Nederlanden risicodrager zijn.

De risicodragers zien zich genoodzaakt tot deze verhoging doordat het aantal claims (schades) het afgelopen verzekeringsjaar sterk is gestegen. De premieverhoging voor de modules 'Garage' en 'Collectief Casco' bedraagt 15%, die voor de brandverzekeringen, zoals onder meer gebouw/huurdersbelang, inventaris/goederen en bedrijfsschade 25%. 

Stuur je mail naar de juiste afdeling!

Het komt regelmatig voor dat e-mails die bestemd zijn voor de afdeling Acceptatie Volmacht Zakelijk terecht komen bij de Afdeling Provinciaal. Of juist omgekeerd. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een zo efficiënt mogelijke manier van werken. Het kan dan ook langer duren voordat de mail in behandeling wordt genomen. 

Wij adviseren dan ook om goed te kijken waar een e-mail naartoe gestuurd moet worden. Handige vuistregel: gaat de correspondentie over polissen waarvan het nummer begint met de cijfers '5296-' dan is er altijd sprake van een volmachtpolis. Die moet dus zeker niet naar de afdeling Provinciaal worden gestuurd.

De juiste e-mailadressen zijn te vinden op het Cascade Extranet onder het kopje 'Contact'. De belangrijkste e-mailadressen zijn: 
Acceptatie Volmacht Zakelijk: zakelijk@cascade.nl
Acceptatie Volmacht Particulier: particulier@cascade.nl
Acceptatie Automotive (volmacht): garage@cascade.nl
Afdeling Inkoop (incl. Beurs): inkoop@cascade.nl
Afdeling Provinciaal: provinciaal@cascade.nl
Afdeling Verzuim: verzuim@cascade.nl

Verkeerde verzending is ook een punt van aandacht bij het inschieten van taken in AWI. Ook daar komt het de snelheid van afhandeling ten goede als de taak aan de juiste afdeling wordt toegekend.

Nieuwsbrief 9 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl