November 2019
Kosten beursposten aangepast

Voor het afsluiten van beursposten werden tot op heden altijd verschillende tarieven in rekening gebracht. Hoe hoog deze kosten waren, hing af van de vraag of het ging om een eerste opmaak, om mutatie- of prolongatiekosten of om kosten die verband hielden met de naverrekening.

Vanaf 1 januari 2020 komt daar verandering in. Alle hierboven genoemde handelingen krijgen dezelfde prijs en zijn bepaald op € 25,-. Dat bedrag geldt ook voor de kosten van termijnbetalingen.

Het doorrekenen van kosten is nodig om enigszins tegemoet te komen aan de licentiekosten die de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) de makelaars in rekening brengt.

Premies Lease/Verhuur propositie aangepastDe premie voor de lease/verhuur propositie van Cascade wordt per 1 januari 2020 verhoogd met 20%. De oorzaak voor deze stijging is gelegen in het feit dat het aantal schademeldingen sterk is gestegen. Ook de herstelkosten zijn hoger dan voorheen.

Behalve de premie zijn ook het informatiedocument en het aanvraagformulier aangepast. Zo zijn in het informatiedocument de clausules verder verduidelijkt. Alleen de Elena clausule is inhoudelijk aangepast (Cascade moet nu akkoord gaan met het ontbreken van Elena). Onder de kop 'Besparing eigen risico' wordt nu doorverwezen naar de geselecteerde schadebedrijven van risicodrager a.s.r.

Het aanvraagformulier is verkort. Zo zijn onder andere de (slot)vragen die betrekking hebben op de verzekeringnemer verwijderd, aangezien deze gegevens al bij ons bekend zijn. Ook de UBO-verklaring is verwijderd. Hierdoor is het aanvraagformulier eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Wel wordt nu gevraagd of de BTW meeverzekerd moet worden.

Afdeling Provinciaal gaat digitaal


 

De afdeling Provinciaal gaat voortaan een andere werkwijze hanteren met betrekking tot het opvragen van naverrekeningsformulieren, opgave-, onderhouds- en  actualisatieformulieren, UBO’s etc. Van vrijwel alle verzekeraars ontvangt Cascade deze stukken tegenwoordig digitaal en niet meer per post. En dus gaat Cascade Provinciaal ook digitaal op dit gebied.

Puntsgewijs komt de nieuwe, digitale werkwijze op het volgende neer:

  • Formulieren worden vanaf no-reply@cascade.nl naar de eindklant gestuurd. U, als sub-agent, wordt in de cc meegenomen;
  • In het bericht wordt het algemene e-mailadres van uw kantoor nogmaals benadrukt en wordt vermeld dat het document ingevuld en ondertekend naar u als adviseur dient te worden verzonden;
  • U controleert de formulieren en stuurt deze door naar provinciaal@cascade.nl;
  • De afdeling Provinciaal zorgt er vervolgens voor dat het formulier op de juiste afdeling van de betreffende verzekeraar terecht komt.

Deze werkwijze geeft u als sub-agent de gelegenheid om een contactmoment met uw zakelijke relatie te hebben. Zodoende kunt u adequaat reageren op wijzigingen die er hebben plaats gevonden (denk aan wijzigingen van de hoedanigheid, explosieve groei van omzet en/of brutowinst, etc.)

Tot dusverre werden de formulieren per post naar de eindklant verstuurd, vergezeld van een Cascade retourenveloppe. Hierdoor werd u als sub-agent dus nauwelijks betrokken bij het opvragen van de gegevens van uw klant. Dat werd door velen van u ervaren als onwenselijk.

Tenslotte nog dit: uiteraard werkt de vernieuwde werkwijze uitsluitend als het e-mailadres in de klantenkaart in AWI/Anva op de juiste wijze is geregistreerd...

Nieuwsbrief 10 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl