December 2019
Aanpassingen premies en voorwaarden per 1 januari 2020

Per 1 januari verhogen verzekeraars traditioneel hun premies of passen hun voorwaarden aan. Ook de eerste januari van het nieuwe decennium is daar geen uitzondering op.

 Allianz
 AVB  5% op alle branches
 Brand Zakelijk  3% op alle typen risico’s
 Werkmaterieel  10% op WA, 10% op Casco
 ARAG
 Particuliere producten  4,5%, inclusief indexering
 Zakelijke producten  2,5%, inclusief indexering
 ARAG ProRechtCombinatie Agrarisch  15%, inclusief indexering
 Avéro Achmea
 Gebouwenverzekering Zaken Zekerplan  15%
 Gebouwenverzekering VvE Zekerplan  15%
 Cascade Garageverzekering (met risicodrager Fatum of Nationale-Nederlanden)
 Module ‘Garage’  15%
 Module ‘Casco’  15%
 Brandverzekeringen  25%
 DAS Rechtsbijstand
 DAS voor Particulieren Totaal  2,7%
 DAS voor Particulieren Modulair  2,7%
 DAS voor Particulieren Compleet  2,7%
 DAS voor Iedereen  2,7%
 DAS Bewust  2,7%
 DAS 55+  2,7%
 Alle zakelijke producten, behalve DAS voor
 ZZP’ers
 2,7%
 DAS voor ZZP’ers  10%
 Fatum
 Woonhuis  10%
 Inboedel  10%
 Inboedel buitenshuis  10%
 Aansprakelijkheid  10%
 Ongevallen  2,8%
 Reis  2,8%
 Nationale-Nederlanden
 Zekerheidspakket Particulieren –
 Personenauto
 7% rechtsbijstand
 Zekerheidspakket Particulieren – Motor  4,7% WA, 7% rechtsbijstand, 1,7% overige dekkingen
 Zekerheidspakket Particulieren – Oldtimer  1,7%
 Zekerheidspakket Particulieren – Caravan  1,7%
 Zekerheidspakket Particulieren –
 Aanhangwagen
 1,7%
 Zekerheidspakket Particulieren –
 Ongevallen
 1,7%
 Zekerheidspakket Particulieren – Reis  7% rechtsbijstand, verlaging 5% overige dekkingen
 Particulier Overig* – Woonhuis  10%
 Particulier Overig* – Motor  4,7% WA, 1,7% overige dekkingen
 Particulier Overig* – Personenauto  15% WA, 2% (beperkt) casco
 Particulier Overig* – Caravan  1,7%
 Particulier Overig* – Aanhangwagen  1,7%
 Particulier Overig* – Ongevallen  1,7%
 Particulier Overig* – Reis  1,7%
 Voorheen Delta Lloyd – Inboedel  10%
 Voorheen Delta Lloyd – Aansprakelijkheid  4,7
 Zakelijk - Opstal  10%, 25% voor autobedrijven
 Zakelijk – Inventaris/goederen  10%
 Zakelijk – Bedrijfsschade  10%
 Zakelijk – Personenauto  12% WA, 8% (beperkt) casco
 Zakelijk – Bestelauto  12% WA, 8% (beperkt) casco
 Zakelijk - Vrachtauto  12% WA, 8% (beperkt) casco
 Unigarant
 Caravan  2%
 Camper  2%
 Watersport  2%
 Motor  2%

*  inclusief voorheen Delta Lloyd

Slechts twee verzekeraars hebben hun voorwaarden aangepast. DAS Rechtsbijstand heeft zijn algemene voorwaarden in duidelijker taal geherformuleerd, maar inhoudelijk wijzigt er niets. Avéro Achmea daarentegen heeft de voorwaarden van de BedrijfActiefPolis (BAP) aangepast. Dit wijzigt er:
 

Avéro Achmea
BedrijfActiefPolis (BAP)  
Gebouwen, Huurdersbelang, Inventaris en
Omzet
Verbod op cessie
Een schadevergoeding mag niet zonder toestemming van de verzekeraar aan een ander overdragen worden. 
Dekking voor niet-zichtbare schade aan zonnepanelen is aangepast
Als door hagel niet-zichtbare schade ontstaat, dan wordt de schade vergoed als de zonnepanelen hierdoor minstens 25% minder opbrengen.
Indexcijfers
Indexcijfers (t.b.v. premieaanpassingen) van CED-Taxaties worden vervangen door de Achmea Index.
Definitie Gebouw en Inventaris
Uitgelijnd met de omschrijvingen vanuit het Verbond. Rolluiken zijn nu onderdeel van Gebouw.
Omschrijving ‘geld’ is aangepast
‘Horecamunten’ zijn niet verzekerd. Deze staan nu ook apart vermeld.
Omschrijving gebeurtenis in relatie tot de andere 'brandverzekering'
Op de omzetverzekering zijn de gebeurtenissen verzekerd die ook verzekerd zijn op de verzekeringen voor gebouw, huurdersbelang, inventaris of voorraad. Heeft de verzekeringnemer bijvoorbeeld een brand/storm-dekking voor een gebouwenverzekering, dan is na een diefstalschade aan het gebouw de omzet die de verzekerde misloopt door schade aan het gebouw, niet verzekerd. Heeft de verzekeringnemer diefstal wel verzekerd op de gebouwenverzekering, dan is deze ook verzekerd op de omzetverzekering.

Tenslotte heeft Avéro Achmea de voorwaardennummers van BAP aangepast. Telkens zijn de laatste drie cijfers, 191, vervangen door de cijfers 201.  
 

Aangepaste openingstijden Cascade

Tijdens de kerstperiode zijn de openingstijden van Cascade op een aantal data aangepast.
Op dindag 17 december is Cascade gesloten vanaf 12.30 uur, in verband met de kerstviering bij moederbedrijf VCN in Nuenen. Op kerstavond, dinsdag 24 december, sluit Cascade 's middags om 15.00 uur de deuren. Op Oudejaarsdag tenslotte, op dinsdag 31 december, zijn de kantoren in  Hoogeveen en Assen gesloten vanaf 12.30 uur.  


Cascade in Assen: 17, 24 en 31 december eerder gesloten

 

Nieuwsbrief 11 - 2019 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl