Januari 2020
Hectische tijden voor assurantiebeurs

De co-assurantiemarkt is momenteel sterk in beweging. Sommige branches zijn onverzekerbaar geworden, er zijn premieverhogingen doorgevoerd van meer dan 100% en veel verzekeraars hanteerden het afgelopen jaar een offertestop. Kortom, in de huidige markt is het behoorlijk uitdagend om bepaalde risico’s nog volgetekend te krijgen.

In de 2e helft van 2019 was de afdeling Beurs vooral gericht op het verlengen van contracten. Hoewel een aantal daarvan niet vol getekend kon worden (en dus in de regel niet kunnen worden verlengd) zijn wij er in geslaagd om toch nog veel polissen te verlengen met aangepaste condities. Denk hierbij aan aanpassing van de premies, eigen risico’s, voorwaarden of een wijziging van risicodrager.

Langere doorlooptijden
Bovengenoemde wijzigingen dienen handmatig te worden verwerkt, waarna de polis in concept ter accordering wordt aangeboden aan de risicodragers. Pas als alle risicodragers hun akkoord hebben verstrekt kunnen wij tot definitieve afgifte van een polis overgaan. Om die reden kan het langer duren, soms zelfs tot enkele maanden, voordat een relatie de beurspolis ontvangt. Bij ons gaat het om meer dan 100 polissen die opnieuw moeten worden opgemaakt.

Bedrijfsverzamelgebouwen, food, recycling 
Risicodragers Achmea en NN hebben aangegeven al te veel bedrijfsverzamelgebouwen in hun portefeuille te hebben. Daardoor willen zij hier liever niet meer op meetekenen. Bovendien is bij dit soort risico’s steeds vaker al in het offertetraject een inspectierapport benodigd. Ook de foodsector, recyclingbedrijven en de kunststofverwerkende industrie blijven moeilijk te verzekeren risico’s. Mogelijk kan recycling in de toekomst bij een gespecialiseerde verzekeraar worden aangeboden.

Steeds minder Nederlandse beursverzekeraars
Het aantal Nederlandse risicodragers is gekrompen. Generali is opgegaan in Corins en Delta Lloyd in Nationale-Nederlanden. Ook Vivat zal het komende jaar waarschijnlijk opgaan in Nationale-Nederlanden. De capaciteit wordt dus minder. Wij hopen dan ook dat buitenlandse verzekeraars interesse gaan tonen in de Nederlandse markt. In de komende maanden gaan we met diverse buitenlandse partijen in gesprek om tot samenwerking te komen.

Verwachtingen voor 2021
De signalen die wij opvangen is dat in de voorbereidingen voor het jaar 2021 een zelfde hectiek wordt verwacht als het roerige afgelopen jaar. Derhalve, houdt er rekening mee dat ook aan het einde van dit jaar weer veel beurscontracten worden opgezegd (pro forma dan wel definitief).

Wat kunt ú doen?
Volledige aanlevering is essentieel. Een gedegen inventarisatie, een vertaling van te verzekeren risico’s, inspectie- en taxatierapporten, het schadeverloop over de afgelopen 5 jaar, het is allemaal meer dan welkom. Voor een AVB is het belangrijk om de huidige polis bij te voegen in verband met het inlooprisico. Voor een BAV is het meesturen van een CV wenselijk. Offertes opvragen op basis van slechts een elders lopende polis is niet mogelijk.

Save the date: donderdag 19 maart 2020


Binnenkort zal de overgang van Cascade naar VCN gaan plaatsvinden. Een gebeurtenis die een aantal belangrijke veranderingen met zich mee gaat brengen in de manier waarop u met ons samenwerkt. Om niet voor verrassingen komen te staan is het van belang dat u aanwezig bent op onze speciale informatiebijeenkomst, die gepland staat voor donderdag 19 maart. U krijgt nog een officiële uitnodiging, maar noteer alvast de datum!

Carbage runs niet meer mogelijk in volmacht

Weleens gehoord van een carbage run? Voor wie het is ontgaan: Een carbage run is een rally met auto's die maximaal € 500,- mogen kosten. Het woord 'carbage' is een samentrekking van 'car' en 'garbage'. En garbage is Engels voor vuilnis. Carbage runs worden steeds populairder.

Mocht u binnenkort gevraagd worden een oud barrel te verzekeren dat meedoet aan een carbage run, weet dan, dat dit kan voortaan niet meer in de volmacht kan. Voor zover wij de markt kunnen overzien biedt alleen De Vereende nog dekking voor dit risico.

Nieuwsbrief 1 - 2020 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl