Februari 2020
Cascade start premieactualisatie 2019 - 2020Iets eerder dan in voorgaande jaren start Cascade binnenkort met de jaarlijkse premieactualisatie. In de meeste gevallen mogen wij van u de klanten die voor de naverrekening in aanmerking komen zelf benaderen. Dat is ook het meest praktisch, want daarmee nemen wij u veel werk uit handen.

In voorgaande jaren stelde een aantal intermediairs het op prijs om zelf hun klanten te benaderen voor de premieactualisatie. Intermediairs die dit jaar gebruik willen maken van het recht om zèlf de relevante bedrijfsgegevens te verzamelen, maar dat tot dusverre niet deden, kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Acceptatie Zakelijk van Cascade.

E-mailadressen
Om het een en ander in goede orde te laten verlopen, wil Cascade kunnen beschikken over actuele e-mailadressen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om vóór 15 maart 2020 gewijzigde e-mailadressen te verwerken in de relatiekaart in AWI. Een overzicht van ontbrekende of onjuiste e-mailadressen zal u, mits van toepassing, door de afdeling worden gemaild. 

Voor vragen over de premieactualisatie kunt u contact opnemen met de afdeling Acceptatie Zakelijk, (0528) 299 472.

Nieuwsbrief 2 - 2020 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl