Maart 2020
Cascade minder goed bereikbaar

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het coronavirus heeft Cascade te maken met een verminderde personele bezetting. Daardoor kan het zijn dat de telefonische bereikbaarheid minder goed is dan anders.

Wij verzoeken u om vragen aan acceptanten en schadebehandelaars zo veel mogelijk te stellen via e-mail, aan de u ongetwijfeld wel bekende groepsmailadressen:

Wij verwachten dat de onderbezetting van tijdelijke aard zal zijn.

Gevolg coronavirus: Werktijdverkorting aanvragen via het UWV

Veel bedrijven hebben tijdelijk minder werk als gevolg van het coronavirus. Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Ingeval het personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden, kan een werkgever werktijdverkorting en een WW-uitkering voor zijn personeel verkrijgen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

De voorwaarden voor toewijzing van een vergunning voor werktijdverkorting zijn:

 1. Het bedrijf is getroffen door een situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
 2. Voor een periode van 2 tot 24 kalenderweken wordt minstens 20% minder werk verwacht.

Als een vergunning wordt verleend, geldt deze voor maximaal zes weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering opgetreden, kan verlenging van de vergunning worden aangevraagd. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Direct na verlening van de vergunning voor werktijdverkorting dient de werkgever zich te melden bij het UWV. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkering over aan de werkgever, zodat dit in mindering kan worden gebracht op de loondoorbetaling.

Een vergunning voor werktijdverkorting wordt nooit met terugwerkende kracht verleend. Om geen tijd te verliezen en de vergunning zo spoedig mogelijk te verkrijgen, is het belangrijk dat de aanvraag zorgvuldig geschiedt.

Coronavirus: vragen van klanten
Intermediairs worden momenteel met veel vragen geconfronteerd, waarop ze misschien niet meteen antwoord op hebben. Hieronder volgt een kort overzicht met prangende vragen van klanten:
 • Vraag: Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
 • Antwoord: Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden
   
 • Vraag: Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
 • Antwoord: Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden
   
 • Vraag: Keert een verzuimverzekering uit als een werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?
 • Antwoord: Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

 
Nieuwsbrief 3 - 2020 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl