Februari 2015
Start facturatie bedieningsconcepten

Een dezer dagen worden voor het eerst de kosten voor de bedieningsconcepten gefactureerd. Er is bewust gekozen voor facturatie boven een doorbelasting in rekening courant omdat dit beter past in het streven van Cascade om zo kostentransparant mogelijk te zijn.  

De verschuldigde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd. Voor Cascade Compact bedragen de kosten € 39 per maand. Daarmee is Cascade een van de goedkoopste (full-) serviceproviders van Nederland.

Kostentechnisch gezien zit er voor veel intermediairs nog een voordeel aan want vanaf 2015 valt de provisieregeling voor de meesten van hen gunstiger uit dan voorheen. Zo wordt aan alle intermediairs de volmachtprovisie voortaan volledig doorbetaald.

Het gebruik van AWI is voor de eerste gebruiker gratis, maar voor extra aansluitingen worden ook kosten doorberekend. Meerdere AWI-aansluitingen zijn nu extra interessant, omdat er binnenkort gestart gaat worden met persoonlijke taken, waarmee bijvoorbeeld vragen en acties aan Cascade kunnen worden doorgegeven.

In memoriam: Theo van der Sleen

Op de laatste dag van 2014 is Theo van der Sleen overleden. Theo was zowel bij Cascade als bij onze intermediairs vooral bekend als ‘Mister Anva’. Sinds de start van Drenthe-Overijssel Assuradeuren (DOA, de voorloper van Cascade) was Theo onze applicatiebeheerder.

Vanaf zijn indiensttreding op 1 september 1976 had Theo diverse administratieve functies bij De Witte Assurantiën. Dat veranderde in 1982 toen het assuradeurenbedrijf DOA werd opgericht. Theo ontfermde zich toen over Anva, om het vervolgens niet meer los te laten.

In de loop van 2014 kreeg Theo steeds vaker last van uitvalverschijnselen, waar ook zijn werk onder leed. Een medisch onderzoek, in juli, bracht aan het licht dat Theo leed aan lymfeklierkanker, met uitzaaiingen naar de hersenen. Vanaf dat moment verslechterde zijn toestand in hoog tempo.

Na een ziekbed van enkele maanden overleedt hij uiteindelijk op woensdag 31 december 2014. Op 5 januari 2015 is Theo in besloten kring begraven. Theo was alleenstaand en had geen kinderen. Hij werd 58 jaar.

24/7 bereikbaar met SOS International
Intermediairs met een professionele taakopvatting moeten feitelijk 24 uur per dag bereikbaar zijn voor hun klanten. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want het kan best lastig zijn als een klant op een ongelegen moment belt voor iets waar je als intermediair op dat moment ook nog eens van slechts beperkte meerwaarde kunt zijn.  

Het alternatief is het doorschakelen van de telefoon naar een hulpverleningsorganisatie als SOS International. Het lijkt dan alsof de klant te woord gestaan wordt door iemand van de eigen organisatie. De keerzijde daarvan is dat de kosten nogal hoog zijn, omdat dit soort organisaties uitgaat van een minimum aantal calls of meldingen. 

Cascade biedt intermediairs met de bedieningsconcepten Compleet en Comfort de mogelijkheid om mee te liften op het abonnement op de 24-uurs Servicedesk van SOS International. Voor een bedrag van € 50 per maand kan men ongelimiteerd gebruik maken van deze dienst. Het aanbod is met name interessant voor intermediairs die in de volle breedte samenwerken met Cascade.   
 
Administratie Levensverzekeringen nu bij Cascade zelf

De administratie van levensverzekeringen van met ons samenwerkende intermediairs werd tot dusverre altijd behandeld door medewerkers van De Witte Assurantiën. Nu echter steeds meer intermediairs hun volledige backoffice bij Cascade onderbrengen is besloten om per 1 februari de administratie van levensverzekeringen voor Cascade-intermediairs te beleggen bij Cascade zelf.

De afdeling Acceptatie Provinciaal is voortaan verantwoordelijk hiervoor.  Het e-mail adres voor levensverzekeringen is leven@cascade.nl. Contactpersonen van Acceptatie Provinciaal zijn Stefan Jonker en onze nieuwe collega André Horstman.

 

Nieuwsbrief 1 - 2015 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl