Maart 2015
Nieuw in AWI:

TAKEN AANMAKEN VOOR DE BACKOFFICE VAN CASCADE

Vanaf 1 maart 2015 biedt AWI de gebruiker de mogelijkheid om zogeheten ‘taken’ aan te maken voor de backoffice van Cascade. Een backoffice taak is een opdracht aan een afdeling van Cascade. Dat kan het doorvoeren van een autowijziging zijn, een verzoek tot het maken van een offerte voor een zakelijke schadeverzekering en zelfs een vraag van een eindklant.

De backoffice taak komt altijd terecht komt bij de afdeling of medewerker die het beste in staat is de vraag te beantwoorden. Het is wel van belang een taak zo specifiek mogelijk in te vullen, zodat zo goed mogelijk kan worden bepaald waar het verzoek thuishoort.
        
Hoe werkt het?
Een backoffice taak aanmaken in AWI is altijd verbonden aan een relatie of aan een polis. Allereerst moet u daarom de relatie of de polis selecteren waar de opdracht betrekking op heeft. Vervolgens kiest u in de blauwe menu-balk voor ‘nieuw’, waarna u kiest voor ‘taak’. Er opent zich een tabblad waar u een afdeling selecteert met dit icoontje:  .

U hebt de keuze uit 30 redenen en 7 afdelingen. Voor de snelheid van de afhandeling is het van belang dat u de juiste reden van de taak selecteert en dat u die toekent aan de juiste afdeling. Hiermee voorkomt u dat een verzoek mogelijk gaat ‘zwerven’.   

Mocht u de te volgen werkwijze nog eens rustig stap-voor-stap willen nalopen: in de AWI handleiding staat in Hoofdstuk 11, vanaf pagina 23, aangegeven hoe u taken aanmaakt in AWI. Onder paragraaf 11.3.4 kunt u zien hoe u een specifieke backoffice taak kunt aanmaken.

Betere sturing 
Bijkomend voordeel van de nieuwe taken-functionaliteit is dat het voortaan beter mogelijk wordt om te volgen hoe het werk verdeeld wordt, wie er geacht wordt welke taken voor zijn rekening te nemen en waar er zich bottlenecks bevinden. Het monitoren van taken maakt een betere sturing mogelijk, met als uiteindelijk resultaat een betere dienstverlening.

Meer weten?
De supportafdeling AWI is graag bereid nadere tekst en uitleg te verschaffen. Roeline, Lionel en Peter zijn te bereiken op (0528) 299 484, of via e-mail, op awi@cascade.nl.   
 

Nieuwsbrief 2 - 2015 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl