Maart 2014
Aegon stopt met volmachten
Verzekeraar Aegon heeft voor alle volmachtbedrijven met wie zij samenwerken de overeenkomst opgezegd. Hoewel als officiële datum 1 januari 2016 geldt, kunnen nieuwe aanvragen voor verzekeringen al per direct niet meer bij Aegon worden ondergebracht.

Het stoppen met volmachten heeft te maken met het rendement, dat volgens Aegon al jarenlang onvoldoende is. Dit ondanks eerdere maatregelen. Aegon ziet geen mogelijkheden voor de volmachtketen om structureel succesvol te zijn.

Ook het distributiekanaal beurs past niet meer in de strategie van Aegon en dus stopt de verzekeraar ook daar mee. Nieuwe beursrisico’s worden niet meer geaccepteerd en lopende contracten niet verlengd.

Cascade gaat op zoek naar een passend alternatief voor het onderbrengen van de Aegon-polissen en de nieuwe aanvragen.
 
Henri Klomp nieuwe sluiter beursrisico’s
Cascade Verzekeringsgroep is onder de handelsnaam De Witte Assurantiën al decennia lang kind aan huis op de assurantiebeurs. Het onderbrengen van een risico op de beurs is bij ons dus in goede handen. Sinds 1 maart worden de beursbelangen behartigd door Henri Klomp.  

Henri werkt sinds juni 2014 bij ons kantoor. Daarvoor was hij zes jaar lang werkzaam bij een tussenpersoon in Hoogeveen. Om goed ingevoerd te raken in het beurswereldje heeft Henri een intensieve training achter de rug waarin hij werd klaargestoomd voor deze veeleisende functie.
Henri is telefonisch te bereiken op (0528) 299 420 of, per e-mail, op beurs@cascade.nl.
 
Reaal hanteert strengere richtlijnen
Reaal heeft aangekondigd voortaan strengere richtlijnen te hanteren in hun beleid ten aanzien van volmachten. De verzekeraar, die kortgeleden overging in Chinese handen, ziet voortaan alles wat afwijkt van de standaard (zoals commerciële treden) als een zogeheten special. Gevolg hiervan is dat er door de volmacht steeds om toestemming gevraagd moet worden van de verzekeraar en dat wij jaarlijks de polissen moeten aanbieden voor een heroverweging van premie en voorwaarden. Wij hebben daarom besloten voor Reaal uitsluitend nog de reguliere tarieven en voorwaarden aan te bieden.   
 
Nieuwsbrief 3 - 2015 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl