Januari 2016
Wijziging bankrekeningnummer Cascade

Per 1 januari 2016 heeft Cascade Verzekeringsgroep een nieuw bankrekeningnummer voor het incasseren van premies. Het oude nummer zal weliswaar nog enige tijd worden aangehouden, maar relaties die geen gebruik maken van automatische incasso zullen binnenkort al verzocht worden over te schakelen naar het nieuwe nummer.

Op de komende facturen naar deze klanten zal steeds het nieuwe rekeningnummer vermeld worden met het verzoek daar voortaan gebruik van te maken. Klanten die het 'oude' nummer blijven gebruiken zullen te zijner tijd gebeld of aangeschreven moeten worden. Het contact met de klant wil Cascade graag via u laten verlopen. Voor het aanschrijven van deze klanten heeft Cascade een brieftekst beschikbaar.
  
Het nieuwe bankrekeningnummer is NL66 INGB 0000 8018 95. 

Nieuwsbrief 1 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl