Januari 2016
Verhoging verzekerde bedragen AVP Avéro Achmea

De verzekerde bedragen van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) van Avéro Achmea zijn voor alle klanten die dat nog niet hadden verhoogd naar € 2.500.000. De aanpassing gaat in per eerstkomende hoofdpremievervaldatum.  

De reden voor de verhoging is dat het bedrag waartegen men nu verzekerd is in veel gevallen niet afdoende is om aansprakelijkheidsschades voldoende af te dekken. De verhoging van het verzekerd bedrag gaat gepaard met een premiestijging van gemiddeld € 1 à € 1,50 per maand.

Nieuwsbrief 2 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl