April 2016
In deze Cascade Info
Volmacht Unigarant verder uitgebreid

In 2010 beëindigde ANWB-dochter Unigarant eenzijdig alle overeenkomsten met hun volmachtrelaties. Uitzondering daarop was de volmacht Motorverzekering van (destijds nog) DOA, die wel bleef doorlopen in de volmacht. Sinds een paar jaar zet Unigarant weer voorzichtige stapjes op de volmachtmarkt. Dat heeft onlangs geresulteerd in een verbreding van het Unigarant-volmachtassortiment van Cascade.

Geen auto, de rest wel
Personenauto's kunnen alleen provinciaal worden afgesloten en helaas niet in volmacht. Noch bij Cascade, noch bij andere assuradeurenbedrijven en serviceproviders. Alle andere particuliere schadeverzekeringsproducten wel en deze zijn wat ons betreft een welkome aanvulling op het volmachtassortiment van Cascade. In de komende periode worden deze producten ingeregeld in onze systemen. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwe Camperverzekering Cascade

Cascade heeft een nieuw camperproduct ontwikkeld. Deze Cascade Camperverzekering, een poolproduct, biedt (standaard al) een goede dekking tegen een bescheiden premie. Zo is op de volledig cascoverzekering pechhulp in het buitenland kosteloos en is de inventaris meeverzekerd tot  € 2.000,-. Ook diefstal van autosleutels en mobiele navigatieapparatuur zijn gedekt. 'Volcasco' kent in het 1e jaar een aankoop- of nieuwwaarderegeling.

Uitbreidingen
De camperverzekering is naar believen uit te breiden. De standaard aankoop- of nieuwwaarderegeling kan verlengd worden naar 3 of zelfs 5 jaar, terwijl er na die periode een gunstige afschrijvingsregeling geldt. Een andere uitbreiding is de accessoiresdekking. Deze kent geen eigen risico en geldt voor accessoires die niet af-fabriek gemonteerd zijn, zoals een luifel, een schotel, een fietsendrager of een achteruitrijcamera.

Vergoeding BPM
Steeds meer Nederlanders kopen vlak over de grens een camper. In Duitsland zijn campers aanmerkelijk goedkoper, maar moet er bij invoer nog wel BPM worden afgetikt met de Nederlandse fiscus. De Cascade Camperverzekering vergoedt bij de aanschaf van een camper in Duitsland niet alleen de aanschafwaarde, maar ook de BPM. Daardoor wordt de koper in staat gesteld eenzelfde soort camper terug te kopen, ingeval van totaalverlies.

Vrijheid blijheid
De premiestelling van de Cascade Camperverzekering is zonder meer scherp te noemen, voor zowel nieuwe als gebruikte campers. Het maximale aantal kilometers dat per jaar kan worden afgelegd is onbeperkt en ook de verblijfsduur is niet aan een maximum gebonden. En omdat de camper door de eigenaar zelfs af en toe verhuurd mag worden aan familie en vrienden (dus niet commercieel), is de camperaar maar aan weinig regels gebonden.

Af te sluiten in AWI
Met de Cascade Camperverzekering kan de verzekerde dus onbekommerd op reis. Mocht er onderweg onverhoopt toch iets gebeuren, dan zorgen de alarmcentrale (24/7) en de eigen schadeafdeling er voor dat het ongemak tot een minimum beperkt blijft. Het eigen risico bedraagt € 135,-- per gebeurtenis en voor schade aan de inventaris € 25,-. De Camperverzekering is al af te sluiten in AWI.

Motorverzekering Unigarant vernieuwd

De motorverzekering van Unigarant kan al jarenlang bij Cascade in volmacht worden gesloten. Unigarant heeft de specificaties en de prijstelling kritisch tegen het licht gehouden en dat heeft geleid tot een volledig nieuw product en ook een ander premiemodel. Wat gebleven is, is het eigen risico. Dat is nog steeds € 150,-, maar kan zowel worden afgekocht als verhoogd.

Nieuwe namen en dekkingen
Om te beginnen hebben de modules 'Diefstal', 'Aanrijding' en 'Plusdekking' plaatsgemaakt voor de meer klassieke indeling 'Beperkt Casco' en 'Volledig Casco'. De dekking 'verhaalsrechtsbijstand' heet nu 'verkeersrechtsbijstand'. De no-claimbeschermer is, overeenkomstig de trend in de verzekeringswerld, verdwenen, terwijl de Ongevallen Opzittenden Verzekering nieuw is. 

Aanschaf- en nieuwwaarderegeling
Wat opvalt, is dat het aantal keuzemogelijkheden dat de verzekerde heeft, flink is toegenomen. Weliswaar is de éénjarige aanschaf- of nieuwwaarderegeling op Volledig Casco nog steeds standaard, maar is de 3-jarige aanschafwaarderegeling op Beperkt en Volledig Cascoverzekeringen nu optioneel. Nieuw is de mogelijkheid om de motor op basis van een taxatierapport 3 jaar tegen taxatiewaarde te verzekeren.

Veel keuze voor de klant
Accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 500,-, maar optioneel tot € 2.500,- of zelfs € 5.000,-. Voor wat betreft Helm, Kleding en Bagage kan men nu zelfs kiezen uit 4 verzekerde bedragen en ook voor wat betreft de verkeersrechtsbijstand is er nu keuze uit diverse modules. Qua kilometrage kan gekozen worden uit drie opties: tot 5.000 km, van 5 tot 8.000 km en meer dan 8.000 km.


Grote premieverschillen van oud naar nieuw
Wie nog een 'oude' motorportefeuille heeft van Unigarant heeft moet rekening houden met grote premieverschillen bij de conversie van oud naar nieuw. Unigarant heeft een geheel nieuw premiemodel ontworpen voor dit product en dat kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken voor de klant. Nieuwe premievariabelen zijn, naast leeftijd, regio en kilometrage ook het bouwjaar en de urbanisatiegraad. Quads en trikes krijgen een premieopslag. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de nieuwe motorverzekering, dan kunt u die hieronder  downloaden door op het gewnste item te klikken:
- Factsheet
- Verschillenkaart oud en nieuw
- Conversieoverzicht
- Voorwaarden

Agentschap BNP Paribas Cardif beëindigd

Het agentschap van Cascade bij BNP Paribas Cardif wordt per 30 april 2016 beëindiigd. Deze beëindiging is het gevolg van gewijzigd beleid van de verzekeraar. De samenwerking zal met een en klein select groepje bemiddelaars voortgezet worden. Daar hoort Cascade niet bij. De producten BNP Paribas Cardif zijn nog wel te betrekken via De Financiële Makelaar, waarmee Cascade een samenwerkingsovereenkomst heeft. 

Nieuwe aanvragen op het agentschap van Cascade zijn nog in te dienen tot uiterlijk 30 april 2016. Daarna zullen aanvragen op ons agentschap niet meer in behandeling worden genomen. De opzegging van de samenwerkingsovereenkomst heeft geen gevolgen voor lopende verzekeringen. Ook afspraken ten aanzien van de beloning en het terugboekrisico blijven van toepassing.

Nieuwsbrief 8 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl