Mei 2016
Nu ook geen commerciële treden meer bij ASR

Op zoek naar een beter rendement gaan steeds meer verzekeraars er toe over om bij de tarifering van hun autoverzekeringen zuivere Bonus-Malus tabellen te hanteren. De BM-korting wordt door deze verzekeraars uitsluitend nog gebaseerd op de inschalingstrede vermeerderd met het zuivere aantal schadevrije jaren.

Na Reaal en Delta Lloyd heeft nu ook verzekeraar ASR laten weten dat er geen extra commerciële treden meer mogen worden weggegeven. Mocht er toch een korting nodig zijn om een klant een passende premie te kunnen aanbieden, dan kan dit uitsluitend nog worden gedaan in de vorm van verlaging van de eigen provisie.

Verlenen van voorlopige dekking aan regels gebonden

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen u en Cascade heeft u de bevoegdheid tot het verlenen van voorlopige dekking. Hier is geen toestemming vooraf voor nodig, maar wij verzoeken u wel om zich te conformeren aan de procedure die is vastgesteld.

Concreet houdt dit onder meer in dat een te verzekeren risico tegen 'normale' voorwaarden en een 'normale' premie geaccepteerd moet kunnen worden. Ook moeten bepaalde essentiële gegevens beschikbaar zijn (bijv. kenteken en meldcode bij autoverzekeringen) en wordt u verzocht bepaalde termijnen in acht te nemen.  


De regels voor het verlenen van voorlopige dekking zijn samengevat in een speciale toelichting over dit onderwerp. Deze vindt u hier.

Nieuwsbrief 9 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl